Papież zachęca do modlitwy psalmami

Do codziennej modlitwy psalmami, a zwłaszcza tekstami Liturgii Godzin zachęcił Benedykt XVI wiernych w swej katechezie podczas audiencji ogólnej.

Przeczytaj: Pełny tekst papieskiej katechezy

Szczegółowo omówił on jeden z najdonioślejszych teologicznie psalmów – 110 (109). Zaznaczył, że tradycja Kościoła otaczała ten psalm wielkim szacunkiem jako jeden z najważniejszych tekstów mesjańskich, zapowiadających przyjście Pana Jezusa. Na placu św. Piotra zgromadziło się ponad 11 tys. wiernych.

Ojciec Święty przypomniał, że dla chrześcijan wszystkich wieków było jasne, że opiewany przez psalmistę król to Chrystus, Mesjasz, który zapoczątkowuje Królestwo Boże i pokonuje mocarstwa świata. Tekst ten zachęca do spoglądania na wydarzenie paschalne Chrystusa, aby zrozumieć sens prawdziwego królowania, które należy przeżywać w służbie i darowaniu siebie, na drodze posłuszeństwa i miłości doprowadzonej „aż do końca”.

„Modląc się tym psalmem prośmy więc Pana, abyśmy i my mogli kroczyć jego drogami, idąc za Chrystusem, królewskim Mesjaszem, gotowi pójść wraz z Nim na górę krzyża, aby wraz z Nim dotrzeć do chwały i kontemplować Go siedzącego po prawicy Ojca, zwycięskiego króla i miłosiernego kapłana, który wszystkich ludzi obdarza przebaczeniem i zbawieniem.

Także my, uczynieni za Bożą łaską «wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym» (por. 1 P 2,9), możemy z radością czerpać ze zdrojów zbawienia (por. Iz 12,3) i głosić całemu świata cuda tego, który nas «wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła» (por. 1 P 2,9)” – stwierdził Benedykt XVI. Jednocześnie zachęcił, by bardziej modlić się psalmami. Wskazał, że odmawianie Liturgii Godzin może ubogacić naszą relację z Bogiem.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama