Chiny: Nowy biskup ekskomunikowany

Watykan uznał w poniedziałek za nielegalne święcenia biskupie księdza Lei Shiyina w Chinach, gdyż - jak wyjaśniono w komunikacie - odbyły się one bez zgody papieża. Ponadto poinformowano o automatycznym nałożeniu ekskomuniki na biskupa.

W wydanym oświadczeniu Watykan ogłosił: "Ksiądz Lei Shiyin, wyświęcony bez mandatu papieskiego, a zatem nielegalnie, pozbawiony jest władzy rządzenia katolicką wspólnotą diecezjalną, a Stolica Apostolska nie uznaje go jako biskupa diecezji Leshan".

"Pozostają w mocy konsekwencje sankcji, jaką ściągnął on na siebie naruszając normę kanonu 1382 Kodeksu Prawa Kanonicznego" - oświadczyła Stolica Apostolska, a słowa te odnoszą się do przepisu o automatycznej ekskomunice, nakładanej na biskupa wyświęconego bez zgody papieża.

"Sam ksiądz Lei Shiyin poinformowany został jakiś czas temu, że nie może zostać aprobowany przez Stolicę Apostolską jako kandydat na biskupa z powodu udowodnionych i bardzo poważnych przyczyn" - dodano w komunikacie, w którym powody te nie zostały wyjaśnione.

"Święcenia biskupie bez mandatu papieskiego sprzeczne są z duchową rolą papieża i szkodzą jedności Kościoła. Święcenia w Leshan były aktem jednostronnym, który sieje podział i przynosi niestety rozdarcia i napięcia we wspólnocie katolickiej w Chinach" - oświadczył Watykan.

Stwierdził ponadto: "Przetrwanie i rozwój Kościoła możliwe są jedynie w jedności z tym, któremu w pierwszym rzędzie powierzony został sam Kościół, nie zaś bez jego zgody, jak to miało miejsce w Leshan. Jeśli chce się, aby Kościół w Chinach był katolicki, należy przestrzegać doktryny i dyscypliny kościelnej".

Według Watykanu "święcenia biskupie w Leshan głęboko zasmuciły Ojca Świętego, który pragnie przesłać umiłowanym wiernym w Chinach słowa zachęty i nadziei, zapraszając ich do tego, by się modlili i byli zjednoczeni".

Ostra nota to kolejny rozdział w długiej historii sporów i podziałów na tle protestów Watykanu wobec święceń, dokonywanych w tzw. Kościele patriotycznym w Chinach, podporządkowanym władzom w Pekinie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama