Benedykt XVI: Europa musi dziś chronić rodzinę

Europa musi dziś chronić i wspierać rodzinę, zwłaszcza na polu socjalnym i oświatowym – podkreślił Benedykt XVI w audiencji ogólnej. Dzisiejszą katechezę poświęcił podsumowaniu weekendowej podróży do Chorwacji

Papież nazwał Chorwatów narodem głęboko katolickim. Dziś w obliczu integracji z Unią Europejską stają oni jednak wobec nowych wyzwań. W dużej mierze dotyczą one właśnie życia rodzinnego. Rodziny i małżeństwa muszą bowiem zachować głęboką wiarę. A bez wiary, bez łaski Chrystusa i wsparcia Ducha Świętego nie da się wytrwać w małżeńskiej wierności – zaznaczył Benedykt XVI. Papieska katecheza, przypominająca główne etapy wizyty w Chorwacji, została streszczona również po polsku.

Okazją do tej pielgrzymki był I Krakowy Dzień Rodzin Katolickich. Stąd też, w nawiązaniu do hasła pielgrzymki „Razem w Chrystusie”, Ojciec Święty przypomniał, że wierność małżeńska jest świadectwem miłości Chrystusa i podstawą rodzinnej edukacji młodych pokoleń. Podczas spotkania z młodzieżą Papież odwoływał się do jej żywej wiary i zachęcał do poszukiwania Boga ze świadomością, że „On pierwszy nas umiłował”. Z biskupami i kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami Ojciec Święty odprawił w katedrze nieszpory. Zachęcał do wierności i oddania w posłudze apostolskiej, na wzór błogosławionego kardynała Alojzije Stepinaca. Spotykając się z przedstawicielami władz, świata kultury, nauki i przedsiębiorczości Ojciec Święty nawiązywał do wielkiej spuścizny kulturalnej Chorwacji, nierozerwalnie związanej z chrześcijańską tradycją, i wyraził nadzieję na jej dalszy harmonijny rozwój.

Benedykt XVI zwrócił też uwagę na szczególną misję rodzin jako Kościołów domowych. W jej wypełnianiu powinny one być wspierane przez całą wspólnotę wierzących – podkreślił Papież. „W naszych czasach, kiedy zauważamy wzrost liczby rozwodów, wierność małżonków staje się sama przez się znaczącym świadectwem miłości Chrystusa pozwalającym przeżywać małżeństwo w taki sposób, aby było tym, czym jest, to znaczy związkiem mężczyzny i kobiety, którzy wsparci łaską Chrystusa, miłują się i pomagają sobie przez całe życie, w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie. Pierwsze wychowanie do wiary polega właśnie na świadectwie wierności przymierzu małżeńskiemu: z niej dzieci uczą się bez słów, że Bóg jest miłością wierną, cierpliwą, szanującą i hojną. Jednakże ta wierność nie jest możliwa bez Bożej łaski, bez wsparcia wiary i Ducha Świętego. Dlatego właśnie Maryja Panna nie przestaje wstawiać się u swego Syna, aby – jak podczas godów w Kanie – nieustannie odnawiał w małżonkach dar «dobrego wina», to znaczy swojej łaski, która pozwala żyć w «jednym ciele» w różnym wieku i sytuacji życiowej” – powiedział Benedykt XVI.

W słowie do Polaków Papież nawiązał do zbliżającego się dnia Pięćdziesiątnicy.„Drodzy polscy pielgrzymi, w dniach poprzedzających uroczystość Zesłania Ducha Świętego w sposób szczególny prosimy o Jego dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Pańskiej i wszystkie inne, jakie przynosi nam Pocieszyciel jako owoce paschalnego misterium Chrystusa. Niech Boży Duch pogłębia w nas wiarę, budzi nadzieję i rozpala miłość. Niech Bóg wam błogosławi!”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama