Jan Paweł II będzie czczony w październiku

22 października będzie co roku dniem wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II po jego beatyfikacji - postanowiła w wydanym w poniedziałek dekrecie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

O decyzji kongregacji poinformował watykański dziennik "L'Osservatore Romano".

22 października 1978 roku odbyła się inauguracja pontyfikatu polskiego papieża.

Zgodnie z dekretem święto nowego błogosławionego obchodzone będzie w diecezji rzymskiej oraz diecezjach w Polsce. To zaś oznacza, że Watykan nie przychylił się do prośby diecezji rzymskiej o wprowadzenie kultu uniwersalnego w przypadku Jana Pawła II. O takiej prośbie mówił niedawno papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Agostino Vallini na konferencji w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej na temat przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnych 1 maja. Jednak kult Jana Pawła II pozostanie tylko na szczeblu lokalnym.

W dekrecie, który podpisali prefekt kongregacji kardynał Antonio Canizares Llovera i sekretarz arcybiskup Joseph Augustine Di Noia, postanowiono, że 1 maja 2012 roku, w pierwszą rocznicę beatyfikacji, będzie można odprawić msze dziękczynne w miejscach wybranych przez biskupów odpowiednich diecezji.

Inne wydane dyspozycje dotyczą możliwości wpisania nowego błogosławionego do kalendarzy innych Kościołów lokalnych i wyboru Jana Pawła II jako patrona kościoła.

Informację poszerza Katolicka Agencja Informacyjna:

„Ustanawia się, by w kalendarzach diecezji Rzymu oraz diecezji Polski celebracja ku czci błogosławionego Jana Pawła II papieża wpisana została pod datą 22 października i sprawowana była każdego roku jako wspomnienie” - głosi dokument.

Jeśli chodzi o kalendarze innych diecezji „prośba o wpisanie wspomnienia fakultatywnego błogosławionego Jana Pawła II może zostać przedstawiona w tej Kongregacji przez konferencje biskupów dla ich obszaru, przez biskupa ordynariusza dla jego diecezji, przez przełożonego generalnego dla jego rodziny zakonnej”.

Wybór błogosławionego Jana Pawła II na patrona kościoła „wymaga zgody Stolicy Apostolskiej (por. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda n. 4), z wyjątkiem sytuacji, gdy wspomnienie jego zostało już wpisane do lokalnego kalendarza: w tym przypadku nie jest potrzebna zgoda i dla Błogosławionego, pod którego wezwaniem jest kościół, zastrzeżone jest święto”.

Kongregacja ogłosiła także tekst kolekty - modlitwy, która będzie odmawiana podczas Mszy świętych odprawianych ku czci nowego błogosławionego:

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama