Nauczycielka wiernych każdej epoki

Św. Teresa z Avila należy do najwybitniejszych autorytetów duchowych wszechczasów. „Jest ona prawdziwą nauczycielką dla wiernych każdej epoki” – zaznaczył Ojciec Święty.

Benedykt XVI podkreślił, że w naszym społeczeństwie, któremu często brakuje wartości duchowych św. Teresa uczy nas, abyśmy byli niestrudzonymi świadkami Boga.

W swoim rozważaniu Benedykt XVI podkreślił, że cnoty ewangeliczne stanowią podstawę całego życia chrześcijańskiego i społecznego. Pośród nich wymienił wolność od dóbr materialnych czyli ewangeliczne ubóstwo, miłość wzajemną jako istotny element życia wspólnotowego i społecznego, pokorę jako umiłowanie prawdy, stanowczość jako owoc chrześcijańskiej odwagi, teologalną nadzieję opisaną przez niego jako pragnienie wody żywej. Wskazał także na cnoty ludzkie: uprzejmość, prawdomówność, skromność, grzeczność, radość i kulturę. Ponadto papież podkreślił, że św. Teresa proponuje głęboką harmonię z wielkimi osobistościami biblijnymi oraz żywe wsłuchanie się w Słowo Boże. Podkreśla ona istotne znaczenie modlitwy, która jest dla niej życiem. Rozwija się ona stopniowo, wraz ze wzrostem życia chrześcijańskiego: rozpoczyna się od modlitwy ustnej, następnie ma miejsce jej interioryzacja poprzez medytację i skupienie, dochodząc do zjednoczenia w miłości z Chrystusem i Trójcą Przenajświętszą.

Papież podkreślił, że w naszym społeczeństwie, któremu często brakuje wartości duchowych św. Teresa uczy nas, abyśmy byli niestrudzonymi świadkami Boga. Uczy nas, abyśmy rzeczywiście odczuwali pragnienie Boga istniejące w głębi naszego serca, abyśmy Go prawdziwie pragnęli, abyśmy szukali Boga po to, aby Go ujrzeć, aby odnaleźć Jego przyjaźń i w ten sposób prawdziwe życie. Zaznaczył, że w tej perspektywie czas modlitwy nie jest czasem straconym, lecz czasem, w którym otwiera się droga ku życiu, aby nauczyć się od Boga żarliwego umiłowania Jego i Jego Kościoła a także konkretnej miłości do naszych braci.

Benedykt XVI zauważył, że innym tematem bliskim św. Teresie było centralne miejsce człowieczeństwa Chrystusa. Da niej bowiem życie chrześcijańskie to osobista relacja z Jezusem. Przypomniał, że św. Teresa żyła bezwarunkową miłością Kościoła, także w obliczu przypadków podziałów i konfliktów w obrębie ówczesnego Kościoła. Intencją jej reformy Zakonu Karmelitańskiego była lepsza służba i obrona Kościoła. Kolejny ważny aspekt jej nauki to doskonałość, jako aspiracja i ostateczny cel życia chrześcijańskiego. Na końcu drogi „Twierdzą wewnętrzną”, w ostatnim mieszkaniu Teresa opisuje „pełnię” jako „zjednoczenie z Chrystusem poprzez tajemnicę jego człowieczeństwa.

Tekst dzisiejszej papieskiej katechezy publikujemy na następnej stronie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama