Nowi święci w kalendarzu liturgicznym

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła dwa dekrety.

Święci Grzegorz Nareku, Jan z Avila i Hildegarda z Bingen

Świętość łączy się z poznaniem, które jest doświadczeniem, tajemnicy Jezusa Chrystusa, nierozerwalnie związanej z tajemnicą Kościoła. Ten związek między świętością a inteligencją rzeczy boskich i zarazem ludzkich jaśnieje w sposób szczególny w tych, których przyozdobiono tytułem „doktora Kościoła”. W istocie mądrość, która charakteryzuje tych mężczyzn i kobiety, nie dotyczy ich samych, ponieważ będąc uczniami Bożej Mądrości, stali się oni z kolei nauczycielami mądrości dla całej wspólnoty kościelnej. W tym świetle w ogólnym kalendarzu rzymskim pojawiają się święci i święci „doktorzy”.

Dlatego biorąc pod uwagę niedawne nadanie tytułu Doktora Kościoła poszczególnym postaciom świętych z Zachodu i Wschodu, Papież Franciszek zadekretował następujące wspomnienia dobrowolne:

Św. Grzegorza z Nareku, opata i doktora Kościoła, 27 lutego;

Św. Jana z Avila, prezbitera i doktora Kościoła, 10 maja;

Św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła, 17 września.

Wspomnienia należy wpisać do wszystkich kalendarzy liturgicznych, mszałów i Liturgii Godzin, a załączone do dekretów teksty liturgiczne przetłumaczyć na języki narodowe i opublikować po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

Dekret został podpisany 25 stycznia 2021 roku, w liturgiczne święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła.

Święci Marta, Maria i Łazarz

Biorąc pod uwagę ważne ewangeliczne świadectwo, jakie złożyli przyjmując Pana Jezusa w domu, serdecznie Go słuchając, wierząc, że jest zmartwychwstaniem i życiem, przyjmując propozycję tej Dykasterii, papież Franciszek nakazał wpisanie do ogólnego kalendarza rzymskiego, w dniu 29 lipca wspomnienia świętych Marty, Marii i Łazarza.

W przypadku tej nazwy wspomnienie musi być wpisane do wszystkich kalendarzy i ksiąg liturgicznych dotyczących sprawowania Mszy i Liturgii Godzin; zmiany i uzupełnienia tekstów liturgicznych, załączonych do niniejszego dekretu, muszą zostać przetłumaczone, zatwierdzone i, po uzyskaniu potwierdzenia przez KKBiDS, opublikowane przez Konferencje Episkopatów.

Dekret został podpisany 26 stycznia 2021 roku, w liturgiczne wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama