Watykan wyjaśnia słowa papieża o związkach cywilnych

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej poprosił przedstawicieli papieskich w poszczególnych krajach o podzielenie się z biskupami kilkoma wyjaśnieniami dotyczącymi komentarzy na temat słów papieża Franciszka o związkach cywilnych, jakie zostały przedstawione w niedawnym filmie dokumentalnym w filmie pt. „Francesco” Jewgienija Afiniejewskiego – podaje agencja CNA, powołując się na nuncjusza apostolskiego z Meksyku, arcybiskupa Franco Coppolę.

Wyjaśniono, że komentarze papieża nie odnoszą się do katolickiej doktryny odnośnie do charakteru małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną a jedną kobietą, ale do przepisów prawa cywilnego.

Zaznaczono, iż w wywiadzie z roku 2019, którego niepublikowane fragmenty zostały wyemitowane w dokumencie rosyjskiego reżysera pracującego w Hollywood, papież w różnym czasie wypowiedział się na temat dwóch różnych kwestii: że dzieci nie powinny być wykluczane przez rodziny ze względu na ich orientację seksualną oraz na temat związków cywilnych w kontekście dyskusji nad ustawą o małżeństwach osób tej samej płci z 2010 r. w parlamencie argentyńskim, której sprzeciwiał się ówczesny arcybiskup Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio - obecnie papież Franciszek.

W odniesieniu do pierwszej kwestii przytoczono fragment adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”: „Wraz z Ojcami synodalnymi zwróciłem uwagę na sytuację rodzin, które przeżywają doświadczenie posiadania w swoim gronie osoby o skłonności homoseksualnej – doświadczenie niełatwe ani dla rodziców, ani dla dzieci. Dlatego chcemy przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć »jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji«, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin należy natomiast zapewnić im pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (250).

Natomiast słowa wypowiedziane na temat związków cywilnych były „nieodłącznie związane z sytuacją prawną w Argentynie przed dziesięcioma laty o „małżeństwach osób tej samej płci” i sprzeciwem w tym względzie ówczesnego arcybiskupa Buenos Aires. Papież Franciszek stwierdził, że „mówienie o małżeństwach homoseksualnych jest nielogiczne”, dodając, że w tym samym kontekście mówił o prawie tych osób do pewnego zabezpieczenia prawnego: „To, co musimy uczynić, to prawo związków cywilnych; mają oni prawo do zabezpieczenia prawnego. Tego broniłem”. Ojciec Święty wyraził się w ten sposób podczas wywiadu w 2014 roku. „Małżeństwo istnieje między mężczyzną a kobietą. Państwa świeckie chcą unormować prawnie związki cywilne, by uregulować różne sytuacje współżycia, pragnąc odpowiedzieć na żądanie uporządkowania aspektów ekonomicznych między ludźmi, takich jak zapewnienie opieki zdrowotnej. Są to różne umowy koegzystencji, których listy nie byłbym w stanie wymienić. Trzeba widzieć te różne przypadki i oceniać je w ich różnorodności” – wynika z wpisu abp. Coppoli na Facebooku.

Jest więc jasne, że papież Franciszek odniósł się do szczególnych ustaleń państwa, [a] z pewnością nie do doktryny Kościoła, która była wielokrotnie potwierdzana na przestrzeni lat.

***

Wyjaśnić należy, że papież Franciszek przyznaje państwom prawo do uwzględnienia istnienia związków osób jednej płci w prawie cywilnym, co istnieje zresztą już chyba w zdecydowanej większości krajów, także w Polsce (prawo do wspólnego pożycia). Przeciwstawia się natomiast legalizacji "związków małżeńskich" osób homoseksualnych, jak również tzw. związkom partnerskim, które są alternatywą dla tradycyjnego małżeństwa.

Warto przypomnieć, że oryginalna wypowiedź papieża zacytowana w filmie "Francesco" brzmiała: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente” - brzmią w oryginale słowa Ojca Świętego.

Sformułowanie "convivencia civil", które wzbudziło najwięcej emocji, najbardziej odpowiada polskiemu sformułowaniu "wspólnego pożycia". Nie odnoszą się one do "związków partnerskich", które w języku hiszpańskim określane są jako "unión civil" lub w podobnej formie: "unión registrada".

Całość wypowiedzi papieskiej można więc przetłumaczyć w następujący sposób: "Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie; są dziećmi Boga; mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to ustawa o pożyciu cywilnym. Mają prawo być prawnie chronieni".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama