Watykański dyplomata z Polski głosem sprzedawanych ludzi

Stolica Apostolska upomniała się na forum OBWE o los współczesnych ofiar handlu ludźmi. Ks. Janusz Urbańczyk przypomniał słowa Papieża Franciszka o „okropnej pladze”, jaką jest traktowanie istoty ludzkiej jako towaru.

„Stolica Apostolska przywiązuje ogromną wagę do trudnej sytuacji milionów dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy są przemycani i zniewoleni. Należą oni do najbardziej odrzuconych i zdehumanizowanych istot ludzkich we współczesnym świecie i można ich znaleźć w każdym zakątku ziemi. Są oni traktowani jako surowce na wiele niewyobrażalnych sposobów” – mówił ks. Urbańczyk.

Watykański przedstawiciel przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podkreślił także, że państwa powinny dzielić się między sobą istotnymi informacjami na temat handlu ludźmi i opracować wspólne reagowanie w zakresie zapobiegania, ochrony oraz danych z procesów sądowych. Potrzebna jest ściślejsza i skuteczna współpraca i koordynacja, która powinna obejmować również społeczeństwo obywatelskie, organizacje wyznaniowe, przywódców religijnych, a także sektor biznesu i media.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, do której przemawiał ks. Janusz Urbańczyk, powstała w 1995 roku. Jest ona instytucją międzynarodową, której celem jest zapobieganie konfliktom w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. Poza działaniami na rzecz pokoju konferencja zajmuje się także ochroną mniejszości narodowych oraz ekologią.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama