Otwierajcie sumienia żołnierzy

„Jesteście wezwani do otwierania sumień żołnierzy i personelu wojskowego na tę uniwersalną miłość, która przybliża jedną osobę do drugiej, bez względu na rasę, narodowość, kulturę czy religię”. Te słowa skierował Papież Franciszek do kapelanów wojskowych, którzy przyjechali do Rzymu na kurs formacyjny. Jest on poświęcony prawu międzynarodowemu.

Franciszek wezwał do odrzucenia „pokusy postrzegania drugiego jedynie jako wroga do zniszczenia, a nie jako osoby obdarzonej wewnętrzną godnością i stworzonej na obraz Boga”. „Nawet w obliczu konfliktu zbrojnego każde życie ludzkie jest niezmiennie święte” – przypomniał Papież. „Dotyczy to szczególnie osób pozbawionych wolności osobistej z powodu konfliktów zbrojnych, gdyż są one bezbronne i znajdują się w rękach swoich przeciwników” – dodał Franciszek.

Godność osoby nie zależy od jej czynów
"Poszanowanie godności i integralności fizycznej osoby ludzkiej nie może zależeć od działań, które podjęła, ale jest obowiązkiem moralnym, do którego wzywa się każdą osobę – podkreślił Papież. Drodzy ordynariusze i kapelani wojskowi, zachęcam was, byście realizując swoją misję kształtowania sumień członków sił zbrojnych, dołożyli wszelkich starań, aby te normy międzynarodowego prawa humanitarnego zostały przyjęte przez tych, których powierzono waszej duszpasterskiej opiece".

Papież Franciszek wskazał, że każdy sługa Chrystusa, który żyje i pracuje w świecie wojskowym, ma obowiązek służyć człowiekowi i jego podstawowym prawom oraz zaszczepiać je w innych, szczególnie w młodych.

Jesteście wezwani do otwierania sumień żołnierzy
"Myślę o tych spośród was, którzy są blisko personelu wojskowego w sytuacjach konfliktów międzynarodowych; jesteście wezwani do otwarcia ich sumień na tę uniwersalną miłość, która przybliża jedną osobę do drugiej, bez względu na rasę, narodowość, kulturę czy religię drugiej osoby – powiedział Ojciec Święty. Ale zanim to nastąpi, potrzebny jest wysiłek edukacyjny obok wysiłku podejmowanego przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie. Wiąże się to z zaszczepianiem wartości przyjaźni, zrozumienia, tolerancji, dobroci i szacunku dla wszystkich osób. Oznacza kształtowanie młodych ludzi, którzy są wrażliwi na inne kultury i ich bogactwo oraz oddani idei powszechnego braterstwa, aby wspierać rozwój jednej wielkiej rodziny ludzkiej".

Na zakończenie Franciszek przypomniał o 70. rocznicy podpisania Konwencji Genewskiej i wyraził nadzieję, że „jej normy będą przestrzegane w każdych okolicznościach”, szczególnie w stosunku do osób pozbawionych wolności podczas konfliktów zbrojnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama