Papież: sport zawsze powinien służyć człowieczeństwu

„Łyżwiarstwo daje doświadczenie pasji życia, wolności poruszania się, pracy zespołowej oraz poszukiwania osobistej doskonałości” – te słowa Papież skierował do członków komitetu wykonawczego Międzynarodowej Federacji Łyżwiarskiej.

Franciszek zauważył, że zadaniem Federacji jest nie tylko popularyzowanie łyżwiarstwa na całym świecie, ale również doprowadzenie jak największej liczby osób do odkrycia piękna tego sportu. Zaznaczył, że wszystkie dziedziny sportu powinny być wyrazem radości oraz podkreślił, że łyżwiarstwo tradycyjnie jest sportem włączającym, zdolnym do przekraczania barier społecznych i otwartym na osoby w każdym wieku.

“Chciałbym was zachęcić do podjęcia starań, które zapewnią, że radość z uprawiania łyżwiarstwa będzie mogła objąć również wydarzenia na wysokim poziomie rywalizacji. Ufam, że wasze zaangażowanie we wprowadzanie młodych w sport pomoże im również dzięki podejmowanemu zmaganiu dojrzewać do bycia aktywnymi członkami społeczeństwa – zwrócił uwagę Papież. - Wartości takie jak szacunek, odwaga, altruizm, równowaga i panowanie nad sobą ukształtowane poprzez sport będą cennym przygotowaniem dla dobrego biegu przez życie. Sport, mówiąc jednym słowem, zawsze powinien być na służbie człowieczeństwa.”

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama