"Dar na Stulecie" urodzin Jana Pawła II

18 maja startuje wielka ogólnopolska akacja "Dar na Stulecie", która ma upamiętnić przypadającą 18 maja przyszłego roku 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II - poinformowało PAP w poniedziałek biuro prasowe Episkopatu Polski.

Pomysłodawca akcji o. Maciej Zięba ma nadzieję, że zaowocuje ona podjęciem szeregu dzieł charytatywnych, modlitewnych, edukacyjnych i kulturalnych oraz że pomysł zjednoczy wszystkich Polaków.

Zachęcając do podjęcia akcji organizatorzy wymieniają przykłady różnego typu działań. Może to być osobiste zaangażowanie poprzez podjęcie dodatkowych praktyk związanych z modlitwą, postem i jałmużną, zaangażowanie się w pomoc osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu czy systematyczne studiowanie Pisma Świętego lub nauczania Jana Pawła II.

Wśród proponowanych, przykładowych działań wymienia się też m.in. działania w najbliższym otoczeniu na rzecz wzmocnienia pobożności, działań kulturalnych, charytatywnych, samokształcenia czy edukacji.

Uczestnictwo w "Darze na Stulecie" może też polegać na zorganizowaniu nabożeństw i innych form modlitewnych w intencji ojczyzny i pokoju na świecie oraz wydarzeń promujących i upowszechniających nauczanie Jana Pawła II. Może to być także zaangażowanie duchowe, fizyczne lub materialne w konkretne potrzeby lokalnego Kościoła np. poprzez wolontariat lub wsparcie misji.

"W Polsce jest wielki potencjał społeczny do czynienia dobra, ale nie jest on uruchamiany" - podkreśla o. Zięba. Zapowiedział, że w ramach projektu uruchomiona zostanie "mapa dobrych inicjatyw", na którą nanoszone będą kolejne pomysły i przedsięwzięcia, zgłaszane z całego kraju. "Chodzi o multiplikowanie dobrych inicjatyw" - tłumaczy zakonnik.

O. Zięba zaznacza, że inicjatywa ma być formą odpowiedzi na papieskie wezwanie, by "duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością". Stąd pomysł stworzenia pomnika z serc i umysłów tysięcy Polaków, zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających pomnażanie owego duchowego dziedzictwa.

Projekt "Dar na Stulecie" zostanie zainaugurowany 18 maja br. na Wawelu. Natomiast 18 maja przyszłego roku, w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie złożone zostanie wotum - księga ze spisem wszystkich działań duchowych i materialnych podjętych w ramach projektu.

Kilka dni wcześniej, 15 maja w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa promująca cały projekt. W trakcie spotkania zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa, dziennikarze zobaczą też specjalny spot telewizyjny zachęcający do włączenia się w akcję.

Do włączenia się w inicjatywę zaproszeni są wszyscy Polacy, żyjący w kraju jak i za granicą oraz wszystkie grupy społeczne. "Nauczanie Jana Pawła II nazywam +odkrywkową kopalnią złota+" - wskazuje o. Zięba dodając, że ta kopalnia "trochę nam zarasta, ale chaszcze są małe i jeszcze można je usunąć". Temu właśnie, jak tłumaczy, służyć ma "Dar na Stulecie", a jego celem nie jest przekonywanie kogokolwiek, iż papież Wojtyła był "wielki" tylko pokazanie, że może być patronem różnych dzieł "tu i teraz".

Organizatorzy podkreślają, że wyzwania stojące przed Polską i Kościołem domagają się ewangelicznej odpowiedzi - odważnej i wyrazistej. Ich zdaniem, nie istnieje lepsza inspiracja, aby sprostać tym wyzwaniom niż przesłanie Jana Pawła II do rodaków. Jest to zarazem odpowiedź na apel papieża Franciszka: "Niech ponowne odkrycie świadectwa wierności Bogu i miłości do człowieka mojego czcigodnego poprzednika zachęci wszystkich, zwłaszcza młodych, do tego, by otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi na rzecz wielkodusznego zaangażowania dla pokoju, braterstwa i solidarności".

W ramach akcji do 6 maja przyszłego roku rozesłane zostaną pakiety informacyjne do wszystkich, ponad 10. tys., parafii w Polsce. Przewiduje się także uruchomienie strony internetowej i specjalnej aplikacji.

"Dostrzegamy znamiona pełzającej sekularyzacji i element religijnego ożywienia jest niezbędny" - podkreśla Zięba. Zaznaczył, że Jan Paweł II jest wpisany w wiele polskich serc, dlatego wydaje się, że łatwo będzie wzbudzić takie ożywienie oraz poczucie wspólnoty, które On tworzył przez prawie 30 lat. "Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, niezależnie od tego czy jest stary czy młody, prawicowy czy lewicowy, praktykujący czy też nie" - zaznacza zakonnik.

Organizatorami akcji "Dar na Stulecie" są: Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie "Środowisko ks. Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II", Instytut Tertio Millennio.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama