Oni nadają społeczeństwu ludzkie oblicze

Służba w wolontariacie to wybór, który czyni człowieka wolnym, a zarazem otwartym na potrzeby innych – mówił Papież Franciszek, przyjmując w Watykanie członków stowarzyszenia wolontariuszy z Sardynii. Zauważył, że ta włoska wyspa jest bardzo bogata, gdy chodzi o piękno natury, historię i sztukę. Zarazem jednak jest jednym z najuboższych regionów we Włoszech. Stąd znaczenie wolontariuszy, którzy docierają do najuboższych warstw społeczeństwa.

Franciszek wyraził uznanie społecznikom z Sardynii, że pomimo tak wielu potrzeb we własnym regionie potrafią się też zatroszczyć o najuboższe kraje świata i tych, którzy przybywają na tę wyspę w poszukiwaniu pokoju i pracy.

Dzięki Ewangelii wolontariat zachowuje ludzki wymiar
"Kultura solidarności i bezinteresowności – mówił Papież – jest charakterystyczną cechą wolontariatu, a zarazem w sposób konkretny przyczynia się do budowania społeczeństwa braterskiego, w którego centrum znajduje się osoba. W waszej ziemi kultura ta obficie czerpie z silnych korzeni chrześcijańskich, czyli z miłości Boga i bliźniego. Jezus wzywa nas w Ewangelii, byśmy kochali Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego. To dzięki miłości Boga rozpoznajemy w drugim człowieku bliźniego, brata i siostrę, których mamy kochać. Wymaga to osobistego i ochotniczego zaangażowania, dla którego instytucje publiczne mogą i powinny stwarzać sprzyjające warunki. Dzięki tej ewangelicznej limfie, pomoc zachowuje swój ludzki wymiar i nie ulega depersonalizacji. Dlatego właśnie wy, wolontariusze, nie jesteście jakimś dodatkiem do pomocy społecznej, ale nadajecie naszemu społeczeństwu ludzkie i chrześcijańskie oblicze".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama