"Niech Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wierze"

„Niech Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wierze, byście odważnie głosili świtu święte imię Boga i świadczyli o Nim swoim życiem” – powiedział Ojciec Święty pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa papieża skierowane do pielgrzymów polskich:

Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Szczególnie pozdrawiam wszystkich, którzy w tych dniach pielgrzymują na Jasną Górę, by uczestniczyć w niedzielnej Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Niech Królowa Polski prowadzi was i umacnia w wierze, byście odważnie głosili świtu święte imię Boga i świadczyli o Nim swoim życiem. Z serca błogosławię wasz pobyt w Rzymie, pielgrzymi trud i czas waszego wakacyjnego wypoczynku. Powierzam się waszym modlitwom podczas mojej bliskiej już podróży apostolskiej do Dublina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, przyjrzyjmy się dzisiaj przykazaniu: „Nie będziesz wymawiał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach” (Wj 20, 7). Słusznie odczytujemy je, jako nakaz, by nie obrażać imienia Boga, by nie używać go obłudnie, nadaremno, na próżno. Imię w Biblii to najgłębsza prawda rzeczy, osób. Często wyznacza ono konkretną misję. Na przykład Abraham w Księdze Rodzaju (por. 17,5) i Szymon Piotr w Ewangeliach (por. J 1, 42) otrzymują nowe imię, gdy Bóg określa ich specjalne zadania. Poznanie imienia Pana także prowadzi do przemiany życia: od chwili, gdy Mojżesz poznaje imię Boga, zmieniają się jego dzieje (por. Wj 3, 13-15). Dotyczy to właściwie każdego z nas. Chrześcijanin podczas Chrztu św. otrzymuje w Kościele własne imię. Nosząc je ma „wziąć na siebie imię Boga”, tzn. poprzez wiarę ma nawiązać z Bogiem osobistą relację, przyjąć Go z miłością, upodabniać się do Niego każdego dnia. Niech nasze imię, nasza misja ludzi wierzących, płynąca z Ewangelii, będzie ściśle związana z imieniem Boga. Dajmy świadectwo temu Imieniu naszym codziennym życiem, zabiegajmy o spełnienie się prośby: „święć się imię twoje”, wypowiadanej w modlitwie „Ojcze nasz”. Pamiętajmy, że w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, możemy przyzywać na pomoc świętego imienia Pana, który jest miłością wierną i miłosierną. Bóg nigdy nie mówi „nie” sercu, które szczerze Go przyzywa.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m. in. pielgrzymi z parafii św. Jana Kantego z Dobrowa (diec. koszalińsko-kołobrzeska); Bożego Ciała z Łomży; Młodzieży z duszpasterstwa ojców redemptorystów z Krakowa oraz Grupa Emerytów i Rencistów ZZG - Kopalnia Wieczorek – Katowice.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama