Papież do moralistów: Budujcie mosty!

Trzeba budować mosty a nie mury – napisał Ojciec Święty do obradujących w Sarajewie teologów moralnych .

Top członkowie stowarzyszenia Catholic Theological Etics in the World Church (Katolicka teologia moralna w Kościele powszechnym). W spotkaniu uczestniczy niemal 500 osób z 80 krajów świata.

W swoim przesłaniu Franciszek podkreślił symboliczne znaczenie Sarajewa, jako miasta mostów, w którym dokonuje się pojednanie i przywracanie pokoju po niedawnej wojnie na Bałkanach. Nawiązując do tematu spotkania – potrzeby budowania mostów, a nie murów, papież zaznaczył, że często sam o tym przypomina na różnych forach, chociaż jego apele napotykają na różnego rodzaju opory. „Nie rezygnując z roztropności, jesteśmy wezwani do rozpoznawania każdego znaku i mobilizowania całej naszej energii by usunąć mury podziału i budować mosty braterstwa na całym świecie” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek wskazał na konieczność uwzględnienia wyzwań ekologicznych, ponieważ pewne aspekty tych zagadnień mogą powodować poważne nierówności nie tylko w kategoriach relacji między człowiekiem a naturą, ale także między pokoleniami i narodami. Stanowią one szersze tło dla zrozumienia zarówno etyki ekologicznej, jak i etyki społecznej. Jego zdaniem troska o imigrantów i uchodźców prowadzi do nawrócenia, które może sprzyjać refleksji etycznej i teologicznej, uprzedniej względem odpowiednich postaw duszpasterskich oraz odpowiedzialnych i świadomych działań politycznych.

Papież podkreślił potrzebę osób i instytucji zdolnych do podejmowania nowego przywództwa. „Na nic się zda zgiełk deklaracji, które często pozostają puste. Nie potrzebujemy antagonizmów między stronami walczącymi o pierwszeństwo. Potrzebne jest przywództwo, które może pomóc odkryć i wprowadzić w życie dla nas wszystkich bardziej sprawiedliwy styl, aby żyć w tym świecie jako uczestnicy wspólnego losu” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił konieczność współpracy w tym dziele teologów moralnych na całym świecie, by budować sieć więzi i dialogu. „Realizacja takiego podejścia może zainspirować analizy, które będą bardziej wnikliwe i zwracające uwagę na złożoność ludzkiej rzeczywistości. I sami będziecie uczyli się coraz bardziej, jak być wiernymi Słowu Bożemu, które rzuca nam wyzwanie w dziejach oraz solidarności ze światem, którego nie macie osądzać, ale raczej oferować mu nowe drogi, towarzyszyć procesom, leczyć rany i umacniać w kruchości” – napisał papież, życząc uczestnikom spotkania w Sarajewie owocnych obrad.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama