Papież zachęca do pójścia „pod prąd”

Do nawrócenia i pójścia „pod prąd” zachęcił Ojciec Święty uczestników dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą katechezę Benedykt XVI poświęcił duchowym przygotowaniom do rozpoczynającego się dziś Wielkiego Postu. W auli Pawła VI zgromadziło się ok. 6.5 tys. wiernych.

Czytaj tekst papieskiego wystąpienia>>

„Nawrócenie” to słowo, które należy podjąć na serio, uznając że konieczne jest przeciwstawienie się łatwej powierzchowności, bardzo często charakteryzującej nasze życie – stwierdził papież. Benedykt XVI zaznaczył, że nawrócenie oznacza zmianę drogi życiowej, nie tyle poprzez mało znaczące dostosowanie, ile głębokie i w pełnym tego słowa znaczeniu odwrócenie drogi życiowej. Innymi słowy „nawrócenie to marsz pod prąd” powierzchownego, niekonsekwentnego i iluzorycznego stylu życia, często dominującego, zniewalającego do zła czy moralnej przeciętności – podkreślił Ojciec Święty. Zaznaczył, że nawrócenie oznacza skierowanie się ku doskonałości życia chrześcijańskiego, zawierzenie żywej i osobistej Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus. To Jego osoba jest ostatecznym celem i głębokim sensem nawrócenia, to On jest drogą, do której obrania powołani są wszyscy, pozwalając by oświecało ich Jego światło i wspierała ich moc wprawiająca w ruch nasze kroki – stwierdził Benedykt XVI.

„Nawrócenie nie jest więc zwykłą decyzją moralną poprawiającą nasze prowadzenie się, ale wybór wiary, który angażuje nas w pełni do ścisłej wspólnoty z żywą i konkretną osobą Jezusa. Nawrócenie i uwierzenie w Ewangelię wyrażają tę samą rzeczywistość” – zauważył papież. Oznacza ono zawierzenie swego życia i wolną odpowiedź Chrystusowi, który jako pierwszy daje się człowiekowi jako droga, prawda i życie, jako Temu, który sam jeden wyzwala i zbawia. W tej perspektywie każdy dzień jest sprzyjającym czasem łaski, pomimo trudności, zmęczenia i upadków, pomimo pokus rezygnacji z pójścia za Chrystusem i zamknięcia w sobie, w naszym egoizmie – stwierdził Benedykt XVI. Cytując swe orędzie na Wielki Post papież zachęcił wiernych do pokory i skorzystania z sakramentów Pokuty i Eucharystii.

Ojciec Święty zaznaczył, iż liturgia Wielkiego Postu przypomina nam również o potrzebie realizmu i mądrości w obliczu nieuniknionej konieczności śmierci a z drugiej strony zachęca do pojęcia i życia nieoczekiwaną nowością jaką wiara chrześcijańska dostrzega w rzeczywistości śmierci. Nawiązał do wypowiadanych przez kapłana podczas nałożenia popiołu formuły „Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” . „Słowo Boże przypomina nam o naszej kruchości, a także naszej śmierci, która tej kruchości jest skrajnym wyrazem” – wyjaśnił papież. Zaznaczył, iż rzeczywiście „Człowiek jest prochem i obróci się w proch, ale jest prochem cennym w oczach Boga, gdyż Bóg stworzył człowieka, przeznaczając go do nieśmiertelności. W ten sposób wspomniana formuła liturgiczna znajduje swą pełnię swego znaczenia w odniesieniu do nowego Adama, Chrystusa” – stwierdził Benedykt XVI.

Papież przypomniał, że również Pan Jezus zechciał uczestniczyć w kruchości człowieka, zwłaszcza poprzez swoją śmierć na Krzyżu. Ale właśnie ta śmierć, wypełniona miłością Jezusa do Ojca i rodzaju ludzkiego stała się drogą do chwalebnego zmartwychwstania, przez które Chrystus stał się źródłem łaski danej tym, którzy w Niego wierzą i stają się uczestnikami życia Bożego. Nie będzie ono miało kresu i już jest obecne w ziemskiej fazie egzystencji, ale po zmartwychwstaniu ciała zostanie doprowadzone do pełni. Skromny gest nałożenia popiołu jest więc zachętą do przeżywania okresu Wielkiego Postu jako bardziej świadomego i intensywnego zanurzenia w tajemnicy paschalnej Jezusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. „Z nałożeniem popiołu odnawiamy nasze zaangażowanie do pójścia za Chrystusem, przemienienia nas przez jego misterium paschalne, aby przezwyciężyć zło i czynić dobro, by uśmiercić naszego człowieka starego, przywiązanego do grzechu i zrodzić człowieka nowego, przekształconego łaską Bożą” – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie audiencji Ojciec Święty pozdrowił wiernych w ich językach narodowych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg