Uwiarygadnia głoszenie Ewangelii

Jedność chrześcijan czyni bardziej wiarygodne i skuteczne głoszenie Ewangelii – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Benedykt XVI nawiązał także do dzisiejszego wspomnienia św. Franciszka Salezego, który jest patronem dziennikarzy i prasy katolickiej. „Jego duchowej opiece polecam orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które podpisuję co roku z tej okazji i które wczoraj przedstawione zostało w Watykanie” – powiedział Ojciec Święty.

Na kolejnej stronie znajduje się pełna treść papieskiej katechezy >>

Nawiązując do czytanego dzisiaj w Kościele Listu św. Pawła do Koryntian papież przypomniał, że „Kościół jest pojmowany jako ciało, którego głową jest Chrystus i stanowi z Nim jedną całość”. „Dlatego to właśnie w Chrystusie i w Duchu Kościół jest jeden i święty, to jest głęboką jednością, która przekracza zdolności człowieka i je wspiera” – zaznaczył Benedykt XVI.

Nawiązując do obchodzonego właśnie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Ojciec Święty przypomniał, że jutro na jego zakończenie, w uroczystość Nawrócenia św. Pawła, odprawię Nieszpory w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot kościelnych obecnych w Rzymie. „Prosić będziemy Boga o dar pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa, a w szczególności, zgodnie z tegorocznym tematem, odnowimy zobowiązanie do bycia razem świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Jedność chrześcijan czyni bowiem bardziej wiarygodne i skuteczne głoszenie Ewangelii, jak stwierdził sam Jezus, prosząc Ojca w przeddzień swojej śmierci: „Aby wszyscy stanowili jedno... aby świat uwierzył” – powiedział papież.

Na zakończenie Benedykt XVI wezwał: „Niechaj Maryja Dziewica, Matka Kościoła, wyjedna nam stały postęp w jedności, ażeby przekazywać piękno bycia jednym w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Chrystus Pan raz jeszcze modli się za nas: „Aby wszyscy stanowili jedno" (J 17,21). I my prośmy o ten upragniony Boży dar. Niech Kościół i inne Wspólnoty zjednoczy duch wiary, cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc komunii wierzących, budujmy naszą codzienność na Chrystusie i Jego Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli”.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama