Papieskie intencje modlitewne

Aby młodzież umiała posługiwać się nowoczesnymi środkami społecznego przekazu z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego oraz lepszego przygotowania się do służby społeczeństwu oraz aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszystkich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w styczniu 2010 r., aby młodzież umiała posługiwać się nowoczesnymi środkami społecznego przekazu z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego oraz lepszego przygotowania się do służby społeczeństwu.

Sprawę tę Benedykt XVI poruszył w orędziu na ubiegłoroczny, 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nosi ono tytuł: „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni”. Papież skierował je szczególnie do ludzi młodych, określając ich jako „pokolenie cyfrowe”. Napisał: „Dostęp do telefonów komórkowych i komputerów, w połączeniu z globalnym zasięgiem oraz rozprzestrzenianiem się internetu, stworzył wiele dróg, jakimi momentalnie można przesyłać słowa i obrazy do najodleglejszych i najbardziej odosobnionych zakątków świata, co było oczywiście niewyobrażalne dla wcześniejszych pokoleń”.

„Młodzież – zaznaczył Ojciec Święty – w szczególny sposób zdała sobie sprawę z tego, jak ogromne możliwości stwarzają nowe media w zakresie łączności, komunikacji i porozumienia między jednostkami i wspólnotami, i korzysta z nich, by utrzymywać kontakty z przyjaciółmi, zawierać nowe znajomości, tworzyć wspólnoty i sieci, szukać informacji i wiadomości, dzielić się poglądami i opiniami. Ta nowa kultura komunikacji – dodał Benedykt XVI – jest źródłem wielu korzyści: rodziny mogą utrzymywać kontakt, nawet jeśli dzielą je wielkie odległości, studenci i naukowcy mają łatwiejszy i natychmiastowy dostęp do dokumentów, źródeł i odkryć naukowych, co pozwala im pracować zespołowo, nawet jeśli każdy z nich przebywa w innym miejscu”.

Ojciec Święty zaapelował zatem do młodych katolików, by do „cyfrowego świata” wnosili świadectwo swojej wiary: „Uważajcie za swój obowiązek wprowadzanie w kulturę tego nowego środowiska komunikacyjno-informacyjnego wartości, na których opiera się wasze życie”. Papież zwrócił uwagę, że „głoszenie Chrystusa w świecie nowych technologii wymaga dogłębnego ich poznania, aby móc je potem odpowiednio wykorzystać. Szczególnie do was, młodych, którzy z naturalną niemal łatwością posługujecie się tymi nowymi środkami komunikacji, należy zadanie ewangelizacji tego «cyfrowego kontynentu» – zauważył Benedykt XVI, zachęcając: – Z entuzjazmem głoście Ewangelię waszym rówieśnikom!”

Ponadto Ojciec Święty poleca jak zwykle intencję misyjną na styczeń 2010 r. Mamy się modlić, aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszystkich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii.

Tematykę tę Papież podjął w liście skierowanym do uczestników III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które odbyło się we wrześniu 2007 r. w rumuńskim mieście Sybin. Wskazał, że „dążenie do widzialnej jedności wszystkich chrześcijan jest istotne, aby światło Chrystusa zabłysło nad wszystkimi ludźmi”. Zwrócił uwagę, że modlitwa o jedność uzdalnia chrześcijan Europy, by „odważnie stawiali czoło bolesnym wspomnieniom przeszłości i problemom społecznym naszej epoki szerzącego się relatywizmu”.

Benedykt XVI zaapelował zatem: „My chrześcijanie musimy być świadomi zadania, jakie zostało nam powierzone. Jest nim niesienie Europie i światu głosu Tego, kto powiedział: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia» (J 8, 12). Naszym zadaniem jest sprawić, by światło Chrystusa rozbłysło przed dzisiejszymi ludźmi. Nie nasze własne światło, ale Chrystusa” – podkreślił Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.