**Program wizyty Ojca Świętego**

Na zaproszenie Episkopatu Polski przybywa w dniu 2. VI. 1979 r. do Polski z dziewięciodniową wizytą, Ojciec św. Jan Paweł II. Podróż Ojca św. ma charakter religijnej pielgrzymki do ojczystego kraju w roku poświęconym 900 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława, biskupa krakowskiego.

Trasa pielgrzymki będzie wiodła głównymi szlakami miejsc świętych, uświęconych krwią męczenników oraz miejsc drogich naszemu narodowi. Na godne i serdeczne przyjęcie Ojca św. Jana Pawła II, jako głowy Kościoła katolickiego i wybitnego Rodaka, przygotowuje się Kościół i społeczeństwo, władze kościelne i państwowe.

Ustalony został ramowy program tej wizyty - pielgrzymki:

W sobotę 2 czerwca br. Ojciec św. wraz z towarzyszącymi Mu osobami przybędzie do Warszawy specjalnym samolotem włoskich Linii Lotniczych.

O godz. 10.00 na wojskowym lotnisku Okęcie w Warszawie Ojciec św. zostanie powitany przez przedstawicieli najwyższych władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przez Episkopat Polski z Prymasem Polski Stefanem kard. Wyszyńskim na czele. Następnie Ojciec św. przejedzie odkrytym samochodem do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.' Przejazd nastąpi ulicami: Aleje Żwirki i Wigury, Trasą Łazienkowską, Placem na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Placem Zamkowym i Świętojańską. Ojciec św. z katedry przejdzie na krótką modlitwę do sanktuarium Patronki stolicy M. B. Łaskawej, po czym uda się do rezydencji Prymasa Polski, którego będzie gościem. O godz. 14.00 Ojciec św. Jan Paweł II spotka się w Belwederze z przedstawicielami najwyższych władz PRL. O godz. 16.00 Ojciec św. odprawi na placu Zwycięstwa pontyfikalną Mszę św. i wygłosi okolicznościowe przemówienie. Na Plac Zwycięstwa Ojciec św. przejedzie ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Po Mszy św. powróci do rezydencji ulicami: Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i Miodową.

W niedzielę, 3 czerwca br. Ojciec św. - po spotkaniu z młodzieżą uczestniczącą o godz. 7 rano w uroczystej Mszy św. przy kościele św. Anny, uda się do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, stolicy pierwszej metropolii Polski. O godz. 11.00 na Błoniach gnieźnieńskich - Gębarzewo, Ojciec św. spotka się z wiernymi metropolii gnieźnieńskiej i poznańskiej i wygłosi do nich przemówienie. Następnie uda się ulicami: Wrzesińską, Lecha, Chrobrego i Tumską do bazyliki archikatedralnej, aby pomodlić się u grobu św. Wojciecha. Pontyfikalną Mszę św. Ojciec św. odprawi na Wzgórzu Lecha przy katedrze. O godz. 17.00 Ojciec św. weźmie udział we Mszy św.. także na Wzgórzu Lecha, i wygłosi do młodzieży przemówienie. Po Mszy św. Ojciec św. będzie uczestniczył w spotkaniu liturgiczno-kulturalnym z młodzieżą. Będzie ono miało miejsce na Wzgórzu Lecha. Ojciec św. zamieszka w rezydencji Prymasa Polski.

W poniedziałek, 4 czerwca br., w uroczystość Bogurodzicy, Matki Kościoła, o godz. 11.00 Ojciec św. odprawi pontyfikalną Mszę św. na szczycie klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie i wygłosi homilię. O godz. 17.00 Ojciec św. spotka się z delegacjami parafialnymi diecezji częstochowskie przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie biorąc udział w uroczystościach ku czci Maryi, Matki Kościoła. Przy tej okazji Ojciec św. wygłosi okolicznościowe przemówienie. W Częstochowie rezydencją Ojca św. będzie klasztor jasnogórski.

We wtorek, 5 czerwca br. Ojciec św. odprawi o godz. 7.30 na szczycie sanktuarium Jasnogórskiego Mszę św. dla sióstr zakonnych, a o godz. 10.00 weźmie udział w 169 Konferencji plenarnej Episkopatu Polski. O godz. 12.00 ze szczytu jasnogórskiego klasztoru Ojciec św. odmówi Anioł Pański. Po południu o godz. 17 Ojciec św. odprawi uroczystą Mszę św. i wygłosi okolicznościowe przemówienie do wiernych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg