Po pielgrzymce: Komentarz Czytelnika GN

Nawiązujac do zaproszenia pragnę podzielić się moimi refleksjami, uwagami i opinami o zadaniu, jakie powierzył nam Ojciec Św. podczas ostatniej, jakżesz wzruszającej, pielgrzymki do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej.

"Przestań się lękać"
Słowa te wypowiedział Ojciec Św. na lotnisku w Balicach, zaraz po przylocie do Polski. Jakże często słowa te pojawiają się na kartach Ewangelii, bądż też w książce "Przekroczyć próg nadziei". Dlatego często zadaję sobie pytanie, jak ja mam żyć w prawdzie w konkretnych sytuacjach życiowych, skoro prawda, nie ukrywam, tyle kosztuje. I dlatego wdzięczny jestem Bożej Opatrzności za to, że dzięki błogosławieństwu Papieża z 1985r., dzięki odwadze ludzi "Solidarności", którzy doprowadzili do przełomu roku 1989, przestałem się lękać i mówię wprost, to co dyktuje mi moje sumienie, w kontaktach z ludźmi na różnych szczeblach władzy, realizując w ten sposób to, co wpoiła mi moja Matka: "Wer einmal luegt, dem glaubt man nicht, auch wenn er tausendmal die Wahrheit spricht" - co w moim tłumaczeniu na polski znaczy: Kto raz skłamie, ten traci zaufanie, nawet wtedy gdy prawdę szerzy. Nie wiem, skąd Matka znała to powiedzenie, ale wiem, że i ona i mój Ojciec zostali ochrzczeni w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pogrzebieniu, a do tego Apostoła Pan Jezus wypowiedział następujace słowa: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".

"O nową kulturę pracy i życia"
W swoim ostatnim liście na tematy społeczne biskupi polscy wezwali wszystkich ludzi świeckich Kościoła w Polsce, wszystkich ludzi dobrej woli w kraju do nowej kultury pracy i życia. Posłuszny temu wezwaniu, jako uczestnik ostatnich posiedzeń sekretariatu SIIAEC przy PAX ROMANA (sekretariat inżynierów, agronomów i ekonomistów katolickich) KIK w Kędzierzynie-Koźlu, na prośbę kolegów z krajów Europy Zachodniej, przy współudziale KIK krakowskiego i warszawskiego, organizuję kolejną konferencję SIIAEC w Krakowie-Łagiewnikach, której tematem będą sprawy społeczne, a konkretnie głównie patologie w naszym życiu społeczno-gospodarczym tj. bezrobocie i korupcja.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama