Ecclesia in Africa

Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszytskich wiernych o kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000

WPROWADZENIE :.
Sobór :.
Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru :.
Zwołanie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afryce :.

Czas łaski :.
Adresaci Dokumentu :.
Plan Adhortacji :.


ROZDZIAŁ I. HISTORYCZNA CHWILA W ŻYCIU KOŚCIOŁA :.
Wyznanie wiary :.

Synod zmartwychwstania, Synod nadziei :.
Kolegialność afektywna i efektywna :.
W pełnej komunii z Kościołem powszechnym :.
Orędzie aktualne i wiarygodne :.
Rodzina Boża na drodze synodalnej :.
Bóg pragnie zbawić Afrykę :.

ROZDZIAŁ II. KOŚCIÓŁ W AFRYCE :.

I. KRÓTKA HISTORIA EWANGELIZACJI KONTYNENTU :.
Faza pierwsza

Faza druga :.
Faza trzecia :.
Hołd misjonarzom :.
Kościół zakorzenia się i wzrasta :.
Czym jest dzisiaj Afryka? :.
Pozytywne wartości afrykańskiej kultury :.
Niektóre opcje narodów Afryki :.

II. AKTUALNE PROBLEMY KOŚCIOŁA W AFRYCE :.
Ewangelizacja w głąb :.

Przezwyciężenie podziałów :.
Trudności społeczne i polityczne :.
Presja środków społecznego przekazu :.

III. FORMACJA GŁOSICIELI EWANGELII :.

ROZDZIAŁ III. EWANGELIZACJA I INKULTURACJA :.
Misja Kościoła :.

Przepowiadanie :.
Pilna potrzeba i konieczność inkulturacji :.
Podstawy teologiczne :.
Zasady i dziedziny inkulturacji :.
Kościół jako Rodzina Boża :.
Dziedziny zastosowania inkulturacji :.
Dialog :.
Integralny rozwój człowieka :.
Stać się głosem tych, którzy nie mają głosu :.
Środki społecznego przekazu :.

ROZDZIAŁ IV. W PERSPEKTYWIE TRZECIEGO TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA :.

I. AKTUALNE WYZWANIA :.
Konieczność Chrztu :.

Pilna potrzeba ewangelizacji :.
Doniosłe znaczenie formacji :.
Pogłębianie wiary :.
Moc świadectwa :.
Inkulturacja wiary :.
Wspólnota pojednania :.

II. RODZINA
Ewangelizacja rodziny :.

Świata Rodzina jako wzorzec :.
Godność i rola mężczyzny i kobiety :.
Godność i rola małżeństwa :.
Na ratunek rodzinie afrykańskiej :.
Rodzina otwarta na społeczeństwo :.

ROZDZIAŁ V. BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI W AFRYCE :.
Świadectwo i świętość :.


I. WSPÓŁPRACOWNICY W DZIELE EWANGELIZACJI
Żywe wspólnoty kościelne :.

Laikat :.
Katechiści :.
Rodzina :.
Młodzież :.
Osoby konsekrowane :.
Kandydaci do kapłaństwa :.
Diakoni :.
Kapłani :.
Biskupi :.

II. STRUKTURY EWANGELIZACJI
Parafie :.

Ruchy i stowarzyszenia :.
Szkoły :.
Uniwersytety i Uczelnie Wyższe :.
Środki materialne :.

ROZDZIAŁ VI. BUDOWAĆ KRÓLESTWO BOŻE :.
Królestwo sprawiedliwości i pokoju :.
Eklezjalny wymiar świadectwa :.

Sól ziemi :.
Współpraca z wyznawcami innych religii :.
Właściwe zarządzanie sprawami publicznymi :.

Budowanie narodu :.
Droga praworządności :.
Zarządzanie majątkiem społecznym :.

Wymiar międzynarodowy :.

I. PROBLEMY BUDZĄCE NIEPOKÓJ
Przywrócić młodym nadzieję :.
Plaga AIDS :.

„Przekujcie miecze na lemiesze!” (por. Iz 2, 4): nigdy więcej wojny! :.
Uchodźcy i wysiedleni :.
Ciężar zadłużenia zagranicznego :.
Godność afrykańskiej kobiety :.


II. GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ
Naśladować Chrystusa, najdoskonalszego Głosiciela :.
Tradycyjne formy przekazu :.
Ewangelizacja środków przekazu :.

Wykorzystanie środków społecznego przekazu :.
Współpraca i koordynacja w dziedzinie środków przekazu :.


ROZDZIAŁ VII. „BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI AŻ PO KRAŃCE ZIEMI” :.
Gotowi do podjęcia misji :.

Organiczna solidarność duszpasterska :.
Świętość a misja :.
Praktyka solidarności :.

ZAKOŃCZENIE :.
Ku nowemu tysiącleciu chrześcijaństwa :.

Modlitwa do Maryi, Matki Kościoła :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama