Watykan: Triduum bez Papieża? Triduum z Papieżem!

Popołudniowe Msze Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły obchody Triduum Paschalnego. Liturgii w Watykanie przewodniczył kardynał Alfonso López Trujillo, kierujący Papieską Radą do spraw Rodziny - podało Radio Watykańskie.

"Z mojego apartamentu, dzięki telewizji, duchowo jestem wśród was, najdrożsi - napisał Jan Paweł II do uczestników przedpołudniowej Mszy Krzyżma w Watykanie. Z wami dziękuję Bogu za dar i tajemnicę naszego kapłaństwa; razem z wami i z całą rodziną wierzących modlę się, aby nigdy nie zabrakło w Kościele licznych i świętych kapłanów”.

Słowa papieskiego przesłania odczytał w Bazylice Watykańskiej kardynał Giovanni Battista Re. Prefekt Kongregacji do spraw Biskupów przewodniczył liturgii w imieniu Jana Pawła II. Pobłogosławiono 3 oleje święte: krzyżma, katechumenów i chorych, używane do liturgicznych namaszczeń. Księża odnowili przyrzeczenia, złożone podczas święceń. Kardynał Re nawiązał w homilii do istoty kapłańskiego powołania.

"Jesteśmy wezwani do służenia innym ludziom w imieniu Boga i do pełnienia tej służby na sposób Dobrego Pasterza - powiedział w homilii kard. Re. Z tego tytułu zobowiązani jesteśmy do naśladowania Chrystusa z bliska i z większą wiernością".

Poranne Msze Krzyżma sprawowano we wszystkich kościołach katedralnych na świecie, gdzie tylko pozwoliły na to względy duszpasterskie. Księża zgromadzili się wokół swych biskupów by uczcić tajemnicę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Zebrani w Bazylice świętego Piotra modlitwą otoczyli Jana Pawła II. "Chcemy mu podziękować za świadectwo, które nam daje także poprzez swój przykład pogodnego powierzenia się Bogu, który przyłącza go do tajemnicy Krzyża" - powiedział podczas liturgii kard. Re.

Popołudniowe Msze Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły obchody Triduum Paschalnego. Liturgii w Watykanie przewodniczył kardynał Alfonso López Trujillo, kierujący Papieską Radą do spraw Rodziny. W przesłaniu do jej uczestników Jan Paweł II zwięźle wyjaśnił znaczenie spełnianych obrzędów:

"W ten wieczór Wielkiego Czwartku Chrystus zachęca nas do duchowego powrotu do wieczernika, abyśmy zanurzyli się w głębię tajemnicy Jego Paschy. W wigilię swej śmierci uczynił dwa znaki, które rokrocznie odnawiane są w liturgii. Najpierw umył nogi Apostołom, chcąc dać im przykład miłości wyrażającej się w pokornej i konkretnej służbie. Następnie konsekrował chleb i wino, jako sakrament Jego Ciała i Krwi, złożonych w ofierze dla naszego zbawienia."

Tragedia człowieka polega na niezrozumieniu jak bardzo kochany jest przez Boga – stwierdził w homilii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej kardynał Trujillo. „Bóg postrzegany jest w pryzmacie mentalności zamkniętej na dialog przez niego rozpoczęty. To nieraz sprawia, że widzimy w Nim przeszkodę dla naszej wolności, naszej chęci wyzwolenia się”. Kardynał Trujillo podkreślił, że p rowadzi to do s krajnej dehumanizacji społeczeństw, które przestępstwa uznają za prawo.

„W rozpowszechnionej kulturze używania, doświadczającej ogromnego lęku przed cierpieniem, Mistrz wymaga od uczniów niesienia krzyża. Pośród eksponowania pustych modeli prawdy, w różnorodnych formach idolatrii, Kościół zachęca do adoracji Jedynego Pana – powiedział kardynał Trujillo. Zachęcił zwłaszcza do otwarcia na potrzeby biednych, którzy mają prawo do „globalizacji solidarności”, a tymczasem traktowani są niczym ciężkie brzemię. W tym kontekście kolektę zebraną podczas watykańskiej Mszy Wieczerzy Pańskiej przeznaczono dla ofiar powodzi w Wenezueli.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg