SACRAMENTUM CARITATIS

Posynodalna adhortacja apostolska "Sacramentum caritas" (o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła)

DO BISKUPÓW, DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW, DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

WPROWADZENIE :.

Pokarm prawdy :.
Rozwój eucharystycznego obrzędu :.
Synod Biskupów oraz Rok Eucharystii :.
Cel niniejszej adhortacji :.


CZĘŚĆ PIERWSZA: EUCHARYSTIA, TAJEMNICA WIARY :.
Wiara eucharystyczna Kościoła :.

PRZENAJŚWIĘTSZA TRÓJCA I EUCHARYSTIA :.
Chleb, który zstąpił z nieba :.

Bezinteresowny dar Przenajświętszej Trójcy :.

EUCHARYSTIA: JEZUS PRAWDZIWYM BARANKIEM ZŁOŻONYM W OFIERZE :.
Nowe i wieczne Przymierze we krwi Baranka :.

Ustanowienie Eucharystii :.
Figura transit in veritatem :.


DUCH ŚWIĘTY I EUCHARYSTIA :.
Jezus i Duch Święty :.
Duch Święty i celebracja eucharystyczna :.

EUCHARYSTIA I KOŚCIÓŁ :.
Eucharystia, przyczynową zasadą Kościoła :.
Eucharystia i komunia eklezjalna :.

EUCHARYSTIA I SAKRAMENTY :.
Sakramentalność Kościoła :.


I. EUCHARYSTIA I CHRZEŚCIJAŃSKIE WTAJEMNICZENIE :.
Eucharystia, pełnia chrześcijańskiego wtajemniczenia :.
Porządek sakramentów wtajemniczenia :.
Wtajemniczenie, wspólnota kościelna i rodzina :.


II. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT POJEDNANIA :.
Ich istotny związek :.
Niektóre uwagi duszpasterskie :.


III. EUCHARYSTIA I NAMASZCZENIE CHORYCH :.

IV. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ :.

In persona Christi capitis :.

Eucharystia i kapłański celibat :.
Braki kapłanów oraz duszpasterstwo powołaniowe :.
Wdzięczność i nadzieja :.


V. EUCHARYSTIA I MAŁŻEŃSTWO :.
Eucharystia, sakrament oblubieńczy :.
Eucharystia i jedność małżeństwa :.

Eucharystia i nierozerwalność małżeństwa :.

EUCHARYSTIA I ESCHATOLOGIA :.
Eucharystia: dar dany człowiekowi, który jest w drodze :.
Uczta eschatologiczna :.
Modlitwa za zmarłych :.


EUCHARYSTIA I DZIEWICA MARYJA :.

CZĘŚĆ DRUGA: EUCHARYSTIA, TAJEMNICA CELEBROWANA :.
Lex orandi i lex credendi :.
Piękno i liturgia :.


CELEBRACJĘ EUCHARYSTYCZNĄ SPRAWUJE CHRISTUS TOTUS :.
Christus totus in capite et in corpore :.
Eucharystia i zmartwychwstały Chrystus :.


ARS CELEBRANDI :.
Biskup, liturgiem w pełnym tego słowa znaczeniu :.
Szacunek dla ksiąg liturgicznych oraz dla bogactwa znaków :.

Sztuka w służbie celebracji :.
Śpiew liturgiczny :.


STRUKTURA CELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ :.
Wewnętrzna jedność celebracji liturgicznej :.
Liturgia słowa :.

Homilia :.
Przygotowanie darów :.
Modlitwa eucharystyczna :.

Znak pokoju :.
Udzielanie i przyjmowanie Eucharystii :.
Rozesłanie: „Ite missa est” :.


ACTUOSA PARTICIPATIO :.
Autentyczne uczestnictwo :.
Uczestnictwo i kapłańska posługa :.
Celebracja eucharystyczna i inkulturacja :.

Osobiste warunki dla „actuosa participatio” :.
Uczestnictwo chrześcijan nie-katolików :.

Uczestnictwo poprzez środki komunikacji społecznej :.
„Actuosa participatio” chorych :.
Troska o więźniów :.

Emigranci i uczestnictwo w Eucharystii :.
Wielkie celebracje :.
Język łaciński :.
Celebracje eucharystyczne w małych grupach :.


WEWNĘTRZNE UCZESTNICTWO W CELEBRACJI :.
Katecheza mistagogiczna :.
Szacunek dla Eucharystii :.


ADORACJA I POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA :.
Wewnętrzny związek pomiędzy celebracją i adoracją :.
Praktyka adoracji eucharystycznej :.

Formy pobożności eucharystycznej :.
Miejsce tabernakulum w kościele :.

CZĘŚĆ TRZECIA: EUCHARYSTIA, MISTERIUM ŻYCIA :.

EUCHARYSTYCZNA FORMA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO :.
Rozumna służba Boża – logiké latreía (Rz 12,1) :.
Ogarniająca wszystko skuteczność eucharystycznego kultu :.

"Iuxta dominicam viventes"- żyć na sposób dnia Pańskiego :.
Obowiązek świętowania niedzieli :.

Sens odpoczynku oraz pracy :.
Niedzielne zgromadzenia pod nieobecność kapłana :.

Przynależność kościelna – eucharystyczna forma chrześcijańskiej egzystencji :.
Duchowość i kultura eucharystyczna :.

Eucharystia i ewangelizacja kultur :.
Eucharystia i wierni świeccy :.

Eucharystia i duchowość kapłańska :.
Eucharystia i życie konsekrowane :.

Eucharystia i moralna przemiana :.
Eucharystyczna spójność :.


EUCHARYSTIA, TAJEMNICA, KTÓRĄ SIĘ GŁOSI
Eucharystia i misja :.
Eucharystia i świadectwo :.

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel :.
Wolność kultu :.


EUCHARYSTIA, TAJEMNICA DO OFIAROWANIA ŚWIATU
Eucharystia, chlebem łamanym za życie świata :.
Społeczne konsekwencje tajemnicy eucharystycznej :.

Pokarm prawdy i nędza człowieka :.
Nauka społeczna Kościoła :.

Uświęcenie świata i ochrona stworzenia :.
Przydatność Kompendium na temat Eucharystii :.


ZAKOŃCZENIE :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama