Dialog z kulturą, polityką i ekonomią

94. Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II - Ukraina 23-27.06.2001 r.

Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty Jana Pawła II na Ukrainie było spotkanie ze światem nauki, kultury, polityki i biznesu. Do Pałacu Maryjskiego zaproszono około stu ukraińskich intelektualistów i przedstawicieli miejscowych elit. Do nich Papież skierował przesłanie, którego treść w dużej mierze odnosiła się nie tylko do historii i tradycji Ukrainy (choć i tych elementów nie zabrakło), ale do dnia współczesnego.

Nic więc dziwnego, że obok słów o chrześcijańskich korzeniach kraju nad Dnieprem sporo miejsca Papież poświęcił zagadnieniom społecznym, a nawet ekonomii. Istotę jego przesłania można streścić w słowach: "Wasze zadanie to służba narodowi, zapewnienie wszystkim równych praw. Postrzegajcie człowieka, a nie tylko dochód".

Papieski apel o nieuleganie pokusie nadużywania władzy i sprawiedliwy podział dóbr materialnych był z pewnością novum, odróżniającym spotkania Jana Pawła II z elitami kultury i nauki w innych krajach. Papież wielokrotnie akcentował wartość i aktualność wiary dla kultury narodowej.

Wspomniał fundatora Akademii Kijowskiej metropolitę Piotra Mohyłę i kilkakrotnie cytował ukraińskich pisarzy. Słowa jednego z nich, średniowiecznego kronikarza Wołodymyra Monomacha: "Nie dajcie mocnym zniszczyć człowieka" zabrzmiały w sali Pałacu Maryjskiego szczególnie mocno, zwłaszcza w kontekście kłopotów władzy i kryzysu państwa.

Miłym akcentem było nazwanie Ukrainy "kolebką chrześcijańskiej cywilizacji i ojczyzną pokojowego współżycia różnych wyznań". Nawiązując do sytuacji religijnej na Ukrainie, Papież mówił, że "obecnie ściele się droga do wzajemnego przebaczenia i zrozumienia".

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama