Przemówienie do Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych wygłoszone w kijowskiej filharmonii

Kijów, 24 czerwca 2001 roku (za KAI)

Szanowni Przedstawiciele Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych!

1.
Jestem żywo wdzięczny tym, którzy umożliwili dzisiejsze spotkanie, na którym podczas tej pielgrzymki została mi dana sposobność poznania bliżej każdego z Was, przedstawicieli różnych Kościołów i Organizacji Religijnych obecnych na Ukrainie. Do wszystkich kieruję serdeczne i pełne szacunku pozdrowienie. Z serca wyrażam szacunek dla służby, którą wasz Wszechukraiński Komitet pełni dla zachowania i rozwoju wartości duchowych i religijnych niezbędnych do budowania społeczeństwa autentycznie wolnego i demokratycznego.

Wasza zasłużona organizacja wielce przyczynia się do tworzenia warunków coraz lepszego porozumienia między członkami różnych Kościołów i organizacji religijnych we wzajemnym poszanowaniu i stałym dążeniu do szczerego i owocnego dialogu. Nie mogę też nie wspomnieć waszego chwalebnego wysiłku na rzecz pokoju między ludźmi i narodami.

2. Wasze istnienie i wasz codzienny trud konkretnie świadczą, jak bardzo czynnik religijny stanowi istotną cząstkę tożsamości osobistej każdego człowieka, niezależnie od rasy, narodu lub kultury, do której przynależy. Religia, kiedy jest praktykowana pokornym i szczerym sercem, wnosi szczególny i niezastąpiony wkład w rozwój braterskiego i sprawiedliwego człowieczeństwa. Jak państwo, które chce być rzeczywiście demokratyczne, mogłoby odżegnywać się od pełnego poszanowania wolności religijnej obywateli?

Nie ma prawdziwej demokracji tam, gdzie pogwałcona jest jedna z podstawowych wolności osoby ludzkiej. Również Ukraina w długim i bolesnym okresie dyktatur doznała niszczycielskich skutków ateistycznego ucisku, który gnębi człowieka i podporządkowuje niewolniczemu reżimowi. Macie teraz przed sobą pilne zadanie społecznego i moralnego odrodzenia narodu. Jesteście wezwani do wniesienia przez swoje działania istotnego wkładu w to dzieło odnowy społecznej, wykazując, że jedynie w klimacie poszanowania wolności religijnej jest możliwe budowanie w pełni ludzkiego społeczeństwa.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama