Papież i Lourdes - Pielgrzym pośród pielgrzymów

Prosto z Lourdes od naszego specjalnego wysłannika ks. Marka Łuczaka

Tutejsi obserwatorzy podkreślają, że decyzja Papieża o przybyciu do sanktuarium w Lourdes świadczy o Jego szczególnym związku z tym miejscem, a przede wszystkim o maryjnej pobożności. Przecież Jan Paweł II odwiedza to miejsce po raz drugi. 15 sierpnia 1983 roku w Lourdes wyraził się na temat tego miejsca w następujących słowach: „W Lourdes wyczuwalna jest szczególna łaska”. Papież podczas tamtejszej pielgrzymki zwrócił uwagę na modlitwę, pojednanie z Bogiem i Eucharystię. „To miejsce jest wyjątkowe” – mówił.

Papież miał przybyć do Lourdes już w czerwcu 1981 roku. Wtedy odbywał się tam Kongres Eucharystyczny. Przeszkodził Mu zamach na jego życie, tak, jakby musiał poczekać ze swoim przybyciem, aż będzie naznaczony chorobą i cierpieniem. Więc ostatecznie przybył tu w 1983 roku i była to Jego druga wizyta we Francji. Wizyta z 1983 roku była także pielgrzymką z drugiego powodu. Wówczas był to rok święty – ogłoszony przez Papieża z okazji 1950 rocznicy Odkupienia. Już wtedy Papież mówił, że chce potraktować tę swoją pielgrzymkę jak pielgrzym pośród pielgrzymów. Zachęcał do modlitwy za cierpiących. Wymienił nie tylko chorych, ale także ofiary wojen, uchodźców, a także prześladowanych za wiarę. Zwrócił się z troską do kapłanów, zakonników, młodych i chorych.

Gdy chodzi o chorych, wielokrotnie wzywał Kościół, by troszczył się o maluczkich i najsłabszych. Szczególnie nawoływał do solidarności z chorymi i niepełnosprawnymi. Ustanowił w 1992 roku Światowy Dzień Chorych, którego 12 edycja była obchodzona w Lourdes 11 lutego 2004 roku. Osoby chore i niepełnosprawne od samego początku zajmują ważne miejsce w życiu Papieża. Są obecne nie tylko w oficjalnych dokumentach czy okazjonalnych celebrach, ale niemal każdego dnia: podczas audiencji i liturgicznych obchodów – zawsze niedaleko Papieża. Jan Paweł II ma zwyczaj nie tylko ich zauważać. Na zakończenie, zwraca się do nich bezpośrednio albo w odpowiednich gestach okazuje swą solidarność. Światowy dzień chorych ma miejsce 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi z Lourdes. Jest to dzień ustanowiony przez Papieża i stawia sobie za cel uwrażliwienie opinii publicznej i polityków na problemy chorych, niepełnosprawnych i starych. Każdego roku z tej okazji Papież publikuje swoje przesłanie. Także w tym dniu modli się przy lurdskiej Grocie (tej w ogrodzie watykańskim), by wewnętrznie się zjednoczyć z wszystkimi chorymi. Pamięta także o organizatorach i rodzinach osób udających się przez cały rok do maryjnego sanktuarium we Francji.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama