W Bańskiej Bystrzycy

Piątek, 12 września 2003 r., Bańska Bystrzyca

Ok. 40 tys. pielgrzymów z całej Słowacji przybyło do Bańskiej Bystrzycy, aby wspólnie z Papieżem uczestniczyć w Mszy św., która będzie sprawowana na inaugurację Soboru Diecezjalnego w diecezji bańskobystrzyckiej. To wielkie wydarzenie dla całego Kościoła na Słowacji. W czasach komunistycznych żadna z diecezji nie mogła zorganizować własnego synodu, który pełnił tak wielką rolę w odnowie duszpasterskiej w całym Kościele po II Soborze Watykańskim. Synod w Bańskiej Bystrzycy ma być wzorem dla całego Kościoła w Słowacji.Pomimo rzęsistego deszczu, rynek w Bańskiej Bystrzycy, przylegające do niego ulice, wypełnione są pielgrzymami, którzy zabrali ze sobą mnóstwo flag słowackich i watykańskich. Radosną owacją powitali oni Papamobil z Papieżem, który o 10.30 pojawił się przed miejscem celebracji. Papież jest uśmiechnięty, wygląda, że jest w lepszej formie niż wczoraj.

Widać sporo polskich flag oraz transparentów, przywiezionych przez grupy naszych rodaków. Skromny ołtarz polowy wzniesiony został przed kościołem pw. NMP w zabytkowym centrum miasta. Przed ołtarzem stoi kilkuset księży, którzy będą wraz z biskupami, kardynałami, koncelebrowali Mszę św. z Ojcem Świętym.

Powitanie bpa Rudolfa Balaża
Witając Ojca Świętego, biskup diecezji Bańska Bystrzyca, Rudolf Balaż przypomniał czasy dramatycznych prześladowań Kościoła przez komunistyczne władze. „Całe 23 lata, od 1950 do 1973 roku, nie mieliśmy diecezjalnego biskupa. Diecezją "kierował" ksiądz wskazany przez ówczesne władze państwowe. Był to ciężki cios dla całego biskupstwa” – powiedział.

Następnie wskazując na stojącą na środku rynku, przed katedrą, gdzie stoi ołtarz – figurę NMP, przypomniał, że w 1964 r., kiedy miasto odwiedzał ówczesny szef sowieckich komunistów Nikita Siergiejewicz Chruszczow, pomnik został usunięty z centrum Bańskiej Bystrzycy. Ustawiono go w kącie na peryferiach, koło miejskich murów obronnych, gdzie przyszło mu stać przez 30 lat. W czasie powrotu do Moskwy, Chruszczow dowiedział się, że został odwołany z funkcji sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPZR. „Wypływa z tego pouczenie – powiedział bp Balaż – że w każdym czasie człowiek miałby wiedzieć, niezależnie od pozycji jaką zajmuje, jak bardzo ważne są wartości duchowe. Boża moc trwa do końca, zgodnie z aksjomatem "Stat Crux, dum volvitatur mundus" – Krzyż stoi nawet wtedy gdy świat się trzęsie”. Przemówienie bpa Balaża przyjęte zostało niezwykle gorącą, długotrwałą owacją przez wiernych.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama