O roli Matki Bożej

Wizyta Benedykta XVI do Austrii, Wiedeń 7 września 2007 r.

Czcigodny Księże Kardynale,
Wielce Szanowny Panie Burmistrzu,
Drodzy Bracia i Siostry!


Jako pierwszy etap swojej pielgrzymki do Mariazell wybrałem Kolumnę Maryjną, aby stąd, wraz z wami zastanowić się przez chwilę nad znaczeniem Matki Bożej dla Austrii dawniej i obecnie a także nad Jej znaczeniem dla każdego z nas. Z całego serca pozdrawiam wszystkich was, którzy przyszliście na tę wspólną modlitwę u stóp Kolumny Maryjnej. Drogiemu Księdzu Kardynałowi dziękuję za serdeczne słowa powitania na początku tego spotkania.

Wyrażam wdzięczność Panu Burmistrzowi i innym obecnym tu przedstawicielom władz. W sposób szczególny pozdrawiam młodzież i przedstawicieli obcojęzycznych wspólnot katolickich z archidiecezji wiedeńskiej, którzy po zakończeniu tego Nabożeństwa Słowa spotkają się w kościele i pozostaną tam na całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym samym w sposób bardzo konkretny urzeczywistnią to, co pragniemy wszyscy czynić w tych dniach: wraz z Maryją spoglądać na Chrystusa.

Z wiarą w Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, łączy się od najdawniejszych czasów szczególna cześć oddawana Jego Matce, tej Niewieście, w której łonie przyjął On ludzką naturę, dzieląc nawet bicie Jej serca, Niewieście, która z wrażliwością i szacunkiem towarzyszyła Jego życiu aż do śmierci na krzyżu i której matczyną miłość powierzył On ostatecznie swemu umiłowanemu uczniowi, a przez niego całej ludzkości. W swym macierzyńskim uczuciu Maryja również dziś przyjmuje pod swoją opiekę ludzi różnych języków i kultur, by w wielorakiej jedności prowadzić ich wspólnie do Chrystusa.

Możemy się do Niej zwracać z wszystkimi swoimi troskami i problemami. Ale powinniśmy się od Niej uczyć również dziś przyjmować siebie nawzajem z tą samą miłością, z jaką Ona przyjmuje nas wszystkich: każdego w jego niepowtarzalności, chcianego i kochanego jako takiego przez Boga. W powszechnej rodzinie Bożej, w której przewidziane jest miejsce dla każdego człowieka, każdy powinien rozwijać swoje dary dla dobra wszystkich.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama