Kard. Schönborn: Benedykt XVI umocni w wierze Kościół w Austrii

Z okazji zbliżającej się wizyty papieża Benedykta XVI w Austrii, prezentujemy rozmowę KAI z kard. Christophem Schönbornem OP, przewodniczącym Konferencji Biskupów Austriackich. Benedykt XVI będzie przebywać w Austrii w dniach 7 - 9 września.

KAI: Już tylko dni dzielą Austrię od wielkiego wydarzenia, jakim będzie wizyta papieża Benedykta XVI. Jakie społeczeństwo go powita?
- Jest to społeczeństwo dostatku, w którym odbijają się wszystkie problemy, jakimi żyją mieszkańcy krajów Europy zarówno zachodniej, jak i wschodniej. Wydaje mi się, że największym problemem naszego społeczeństwa jest jego gwałtowne starzenie się, niechęć młodych ludzi do przekazywania życia oraz niepewność przyszłości. Jednocześnie tradycja katolicka w Austrii jest w dalszym ciągu silniejsza niż w wielu innych krajach europejskich, i to daje nadzieję.

KAI: Jest to czwarta wizyta papieża we współczesnej historii Austrii. Co się zmieniło od ostatniej wizyty Jana Pawła II?
- Tak, jest to czwarta wizyta papieża w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 25 lat. Niewątpliwie od ostatniej wizyty w 1998 r. zmienił się klimat w Kościele katolickim w Austrii. Mamy głęboką nadzieję, że "turbulencje", na jakie przez ostatnie lata co pewien czas narażony był nasz Kościół, ostatecznie ustały. Kościół katolicki w Austrii jakby nabrał nowego rozpędu, nowej żywotności misjonarskiej. Słowo "misja" jest na nowo stałym elementem wypełniającym życie naszego Kościoła. Chrześcijanie przecież nie mogą milczeć o Ewangelii, muszą dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, muszą ukazywać, na jakich wartościach wynikających z wiary pragną budować swoje życie - osobiste i społeczne.

KAI: Czy i jak poprzednie wizyty papieża wpływały na życie społeczne Austrii?
- Każda wizyta papieża w naszym kraju oddziaływała na społeczeństwo, była dla niego przesłaniem. I tak pierwsza wizyta Jana Pawła II w 1983 r. przebiegała pod hasłem "Żyć nadzieją - dawać nadzieję", druga w 1988 r. - "Tak dla wiary - tak dla życia". Podczas trzeciej wizyty w 1998 r. na wiedeńskim Placu Bohaterów Jan Paweł II wyniósł na ołtarze troje nowych błogosławionych: męczennicę s. Restitutę, założyciela zakonu o. Antona Schwartza oraz młodego norbertanina ks. Jakoba Kerna.

Bardzo ważnym elementem wszystkich trzech wizyt Jana Pawła II w naszym kraju był aspekt europejski. Austriakom, a zwłaszcza austriackim katolikom papież usilnie przypominał, że ze względu na położenie geograficzne i historię spoczywa na nich szczególna odpowiedzialność za losy naszego kontynentu, za jego integrację.

KAI: Z jakim przesłaniem przybędzie Benedykt XVI do Austrii?
- Przede wszystkim da nam odwagę do okazywania swojej wiary. My, Austriacy, mamy skłonność do uznawania swojej wiary za sprawę raczej prywatną. A wizyta papieża jest przecież wydarzeniem bardzo publicznym. Jednym to przeszkadza, innym jest obojętne, ale wielu ludzi z radością tej wizyty oczekuje. Najważniejsze, że w tych reakcjach daje się zauważyć coraz bardziej świadome okazywanie swojej wiary na zewnątrz.

Po drugie, podobnie jak wszystko inne na tym świecie, również i wiara potrzebuje "pożywienia", odpowiedniego pielęgnowania. Papież Benedykt XVI jest niezwykle utalentowanym człowiekiem, obdarzonym łaską przekazywania wiary. Kiedy się słucha jego kazań, czy też czyta jego książki, czuje się, jak niewiarygodnie wielki ma on dar przedstawiania spraw wiary w sposób prosty i zrozumiały. Mam nadzieję, że umocni nasz kraj w wierze.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama