Austria przed wizytą Benedykta XVI

W tym tygodniu, w dniach 7-9 września papież Benedykt XVI przybędzie z duszpasterską wizytą do Austrii. Istotnym wątkiem papieskiej wizyty jest pielgrzymka do Mariazell i Msza św. z okazji 850-lecia istnienia tego maryjnego "Sanktuarium wielu narodów".

Kościół misyjny
Wiele organizacji katolickich, zwłaszcza austriacka Caritas, angażowało się w pomoc krajom "za żelazną kurtyną", poprzez organizację pomocy humanitarnej również dla Polski. W czasach "Solidarności" w podwiedeńskim Traiskirchen znaleźli schronienie i opiekę polscy uchodźcy polityczni. Przez 50 lat działał Instytut "Janineum", umożliwiający studyjne pobyty w Austrii ludziom kultury i nauki, głównie z Polski, a potem z innych krajów bloku wschodniego. Stypendystami "Janineum" było blisko pięć tys. osób.

Wśród różnorodnych inicjatyw katolików austriackich należy wymienić choćby takie, które przyjęły się również w Polsce, m.in. akcja biura misyjnego MIVA, zbierająca fundusze na zakup środków lokomocji dla misjonarzy, czy Betlejemskie Światło Pokoju.

Ważne miejsce w życiu społecznym zajmuje "Aktion Leben" (Akcja Życie). Ta istniejąca od 50 lat inicjatywa świeckich katolików zajmuje się opieką nad kobietami w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzi praktyczne poradnictwo dla ciężarnych kobiet, a gdy te urodzą dzieci, stara się zapewnić im mieszkanie oraz utrzymanie. Akcja często zabiera głos w ważnych sprawach dotyczących życia ludzkiego. Gertraude Steindl, wieloletnia sekretarz generalna tej fundacji, za tę działalność została niedawno odznaczone najwyższym odznaczeniem papieskim dla kobiet - Orderem św. Sylwestra.

Zjawiskiem "typowo austriackim" jest ogromne zaangażowanie w życie wspólnoty - lokalnej, parafialnej, środowiskowej, zwłaszcza w działalność charytatywną. Na zasadzie wolontariatu udziela się prawie połowa wszystkich Austriaków powyżej 15. roku życia. Są zorganizowani w Czerwonym Krzyżu, w Caritas, a od niedawna w nowym ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej. - To właśnie ci, pracujący honorowo, zostali zaproszeni przez kard. Schönborna i socjaldemokratę prezydenta Heinza Fischera na spotkanie z papieżem w wiedeńskim Konzerthaus.

- Odzwierciedla to cudowne oblicze tych "honorowych obowiązków" - zauważa Gabriele Neuwirth, przewodnicząca Stowarzyszenia Katolickich Publicystów Austrii. - Na pierwsze tego rodzaju spotkanie z papieżem pójdą bowiem ludzie, którzy są gotowi do pomocy, bez względu na pochodzenie, religię, czy światopogląd. Jako przykład wymienia akcję "72 godziny bez kompromisu". Każdego roku skupia ona 5 tys. młodych ludzi, nie tylko katolików, którzy przez trzy dni pracują w 350 miejscach jako wolontariusze. Tę największą akcję socjalną prowadzi młodzież z Caritas wraz z popularną rozgłośnią muzyczną Ö3.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg