Czym jesteś, rodzino chrześcijańska?

I Światowe Spotkanie Rodzin z Janem Pawłem II rozpoczęto się po południu 8 października 1994 r. na placu św. Piotra, gdzie zgromadziły się małżeństwa z dziećmi przybyłe ze wszystkich kontynentów.

1. Familia, ąuid dicis de te ipsa? Słowa podobne do tych usłyszałem po raz pierwszy w auli soborowej, na początku Soboru Watykańskiego II. Kardynał, który wtedy przemawiał, nie powiedział jednak familia, lecz Ecclesia, ąuid dicis de te ipsa?

Mamy tu zatem pewien paralelizm. Gdy rozmyślałem i modliłem się przed tym spotkaniem, ten paralelizm między dwoma pytaniami wrył mi się w serce i w pamięć: Familia, ąuid dicis de te ipsa? Oto pytanie - pytanie, które domaga się odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że obecny Rok Rodziny jest wielką odpowiedzią właśnie na to pytanie. Quid dicis de te ipsa? Rodzino, rodzino chrześcijańska: czym jesteś? Odpowiedź znajdujemy już w początkach chrześcijaństwa, w okresie poapostolskim: «Jestem Kościołem domowym». Innymi słowy: jestem małym Kościołem, Kościołem w domu.

Znów dostrzegamy tu ten sam paralelizm: rodzina-Kościół; z jednej strony wymiar apostolski i powszechny Kościoła; z drugiej - jego wymiar rodzinny, domowy. I Kościół, i rodzina wywodzą się z tych samych źródeł. Mają tę samą genealogię w Bogu: w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Na mocy tej boskiej genealogii powstają dzięki wielkiej tajemnicy boskiej Miłości: Ta tajemnica nazywa się Deus homo, wcielenie Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt, kto za Nim idzie, nie zaginął. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Jeden Bóg, trzy Osoby: niezgłębiona tajemnica. W tej tajemnicy ma swoje źródło Kościół i ma swoje źródło rodzina, Kościół domowy.

2. Drodzy bracia i siostry, przybyli ze stu różnych krajów na to ważne spotkanie, zwołane z okazji Roku Rodziny! «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego» (Koi 1,2). Z wielką uwagą wysłuchałem przedstawionych tu świadectw i refleksji. Dziękuję kard. Lopezowi Trujillo za słowa, które do mnie skierował oraz za wysiłek, jaki on i jego współpracownicy włożyli w przygotowanie tego spotkania, a także wszystkich innych uroczystości w Roku Rodziny. Pozdrawiam was razem z wszystkimi tu obecnymi, kardynałami i biskupami, członkami Synodu, który obraduje teraz nad sprawą niezwykłej wagi: tematem obrad jest konsekracja, osoby i wspólnoty konsekrowane w Kościele.

Można było wybrać inny temat, ale widać bliskie pokrewieństwo między tymi dwoma tematami. W tajemnicy Kościoła bowiem rodzina i konsekracja są ze sobą powiązane. Czyż Sobór Watykański II nie powiedział, że małżonkowie przez sakrament małżeństwa są w pewien sposób konsekrowani Bogu? Konsekrowani, aby stworzyć środowisko miłości i życia. Miłość i życie - oto jest wasze powołanie, drodzy bracia i siostry, wasze powołanie, drogie rodziny. To jest wasze powołanie, które przechodzi przez wszystkie pokolenia, poczynając od przodków, dziadków, aż po wnuków i prawnuków - przez całą rodzinę pokoleń. W jednej rodzinie dokonuje się ta pielgrzymka pokoleń przez ziemskie życie, której celem jest dom Ojca.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg