Rodzina darem i zadaniem dla człowieka i społeczeństwa

W sobotę na stadionie Maracana w Rio de Janeiro przybyło ok. 150 tys. przedstawiecieli rodzin na drugie już spotkanie rodzin. Spotkanie to nazywane jest także "świętem świadectw". (Copyright (C) by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference)

1. Drogie Rodziny zgromadzone w Rio de Janeiro, przybyłe z wszystkich krajów i narodów! Witam was wszystkich!

Drogie rodziny na całym świecie, ktore uczestniczycie w tym spotkaniu za pośredncitwem radia i telewizji! Pozdrawiam was szczególnie serdecznie i błogoslawie wam!

Bardzo wam dziękuję za spontaniczną manifestację wiary i radości, którą przygotowaliście dla nas dzisiaj, abyśmy mogli lepiej sobie uświadomić, że rodzina jest naprawdę darem i zadaniem dla człowieka i dla życia oraz nadzieją ludzkości.

Nawet sztuka stalą się narzędziem w służbie tego orędzia czynnej miłości i życia - wspaniałego daru Bożego. Pozwoliliście nam mieć udział w tym, czego dokonał w was Bóg - Stwórca małżeństwa i Nauczyciel życia. Złożyliście też świadectwo o tym, czego sami dokonaliście z pomocą Jego łaski. Czyż bowiem Bóg nie wspomagał was zawsze, w najróżniejszych okolicznościach życia, także pośród problemów i cierpień? Tak! Bóg Przymierza, który przyszedł, aby was szukać, i który was odnalazł, zawsze towarzyszył wam w drodze. Bóg, nasz Pan, Twórca małżeństwa, które was połączyło, napełnił was obficie bogactwem swojej miłości, abyście byli szczęśliwi.

Chciałbym przypomnieć tutaj w krótkiej syntezie to wszystko, co było przedmiotem waszej refleksji na spotkaniach rodzin, w diecezjach i parafiach, w łonie ruchów i stowarzyszeń refleksji poprzedzonej starannym przygotowaniem katechetycznym, zgodnym z nauczaniem Kościoła. Było to bez wątpienia wspaniałe przygotowanie, którego owoce składacie dziś tutaj, aby wszystkim przynosiły pożytek i radość.

2. Rodzina jest dziedzictwem ludzkości, gdyż zgodnie z Bożym zamysłem właśnie dzięki niej ma trwać na ziemi obecność człowieka. W rodzinach chrześcijańskich, opartych na sakramencie małżeństwa, wiara w cudowny sposób oświeca oblicze Chrystusa i promieniuje blaskiem prawdy, która napełnia światłem i radością rodzinne wspólnoty żyjące zgodnie z Ewangelią.

Niestety, rozpowszechnia się dziś w świecie fałszywa wizja szczęścia, nierealna i płytka, która przynosi jedynie gorycz i rozczarowanie. Do szczęścia nie można dojść drogą wolności pozbawionej prawdy. Jest to bowiem droga nieodpowiedzialnego egoizmu, który dzieli i rozbija rodzinę i społeczeństwo.

To nieprawda, że małżonkowie są zniewoleni przez własną ułomność i dlatego nie potrafią dochować dozgonnej wierności całkowitemu darowi z siebie, jaki złożyli sobie nawzajem! Bóg, który powołał was, byście żyli złączeni «w jednym ciele», w jedności ciała i duszy, w jedności całego życia, daje wam moc dochowania wierności. To ona uszlachetnia wasz związek i uwalnia go od groźby zdrady, która pozbawia godności i szczęścia, wprowadzając do rodziny podziały i urazy, których ofiarami są przede wszystkim dzieci. Najlepszą obroną jedności rodziny jest wierność, będąca darem Boga wiernego i miłosiernego - wierność w miłości odkupionej przez Niego samego.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg