Papież o wolnej i solidarnej ludzkiej koegzystencji

W encyklice społecznej, która ukaże się już niebawem, mowa będzie o wartościach, które dla chrześcijan są gwarancją realizacji „prawdziwie wolnej i solidarnej ludzkiej koegzystencji". Mówił o tym sam papież podczas spotkania z członkami Fundacji "Centesimus Annus - Pro Pontifice", powołanej przez Jana Pawła II w 1993 r. w celu szerzenia społecznej nauki Kościoła.

Encyklika Benedykta XVI, zatytułowana „Caritas in veritate”, ma się ukazać jeszcze w końcu tego miesiąca.

Mówiąc o obecnym kryzysie gospodarczym i finansowym, „który dotknął kraje uprzemysłowione, wybijające się i rozwijające”, Benedykt XVI wyraził przekonanie, że należy „przemyśleć niektóre wzory ekonomiczno-finansowe, które dominowały w ostatnich latach”. Przypomniał, że w swej encyklice „Centesimus annus” Jan Paweł II pisał, iż „gospodarka rynkowa, rozumiana jako 'system ekonomiczny, który uznaje zasadniczą i pozytywną rolę przedsiębiorstwa, rynku, własności prywatnej i wynikającej z niej odpowiedzialności za środki produkcji, oraz wolnej ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej' (n. 42), można uznać za drogę postępu ekonomicznego i obywatelskiego tylko wtedy, gdy nastawiony będzie na dobro wspólne 9por. n. 43)”.

„Wizji tej musi jednak towarzyszyć inna refleksja, zgodnie z którą wolność w dziedzinie ekonomii musi być 'ujęta w ramy systemu prawnego, wprzęgającego ją w służbę integralnej wolności ludzkiej', wolności odpowiedzialnej, której centrum ma 'charakter etyczny i religijny' (n. 42). Słusznie wspominana encyklika stwierdza: 'Tak jak osoba ludzka w pełni się realizuje w bezinteresownym darze z siebie, tak też własność znajduje moralne usprawiedliwienie w tworzeniu, w odpowiedni sposób i w stosownym czasie, możliwości pracy i ludzkie rozwoju dla wszystkich' (n. 43)” - powiedział Benedykt XVI.

„Jak wiecie, niebawem ogłoszona zostanie moja encyklika, poświęcona rozległemu zagadnieniu ekonomii i pracy: uwypuklone zostaną w niej te, które dla nas chrześcijan są celami, do których trzeba dążyć i wartościami, które trzeba szerzyć i niestrudzenie bronić w celu realizacji prawdziwie wolnej i solidarnej ludzkiej koegzystencji” - powiedział papież na zakończenie swego wystąpienia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama