Benedykt XVI obchodzi 82 urodziny i 4. rocznicę pontyfikatu

16 kwietnia Benedykt XVI obchodził swoje 82. urodziny, natomiast 19 kwietnia - 4. rocznicę wyboru na najwyższy urząd w Kościele.

Prezentujemy kalendarium życia i pontyfikatu 265. następcy św. Piotra.
16 kwietnia 1927: w Marktl am Inn w diecezji Pasawa w rodzinie Josepha i Marii Ratzingerów przychodzi na świat trzecie dziecko - Joseph. Dzieciństwo i młodość Joseph Ratzinger spędza w Traunstein nieopodal granicy austriackiej.
1945: pod koniec drugiej wojny światowej Joseph Ratzinger zostaje wcielony jako pomocnik w artylerii przeciwlotniczej.

1946 - 1951: studia filozofii i teologii we Fryzyndze i Monachium.

1951: święcenia kapłańskie 29 czerwca.

1953: zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna” i zostaje wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze.

1957: habilitacja rozprawą o św. Bonawenturze pt. „Teologia dziejów u św. Bonawentury”.

1958: profesor kolegium we Fryzyndze.

1959-1966: profesor w Bonn

1966-1969: profesor w Tybindze.

1969-1977 – profesor w Ratyzbonie , gdzie pełni też funkcję wicerektora uniwersytetu.

1962-1965: podczas Soboru Watykańskiego II ks. Ratzinger jest teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, arcybiskupa Kolonii i przewodniczącego episkopatu RFN. Współpracuje nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych. Później zajmuje ważne stanowiska w Konferencji Biskupów Niemieckich oraz w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie.

1977: 25 marca Paweł VI mianuje ks. Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Jego zawołaniem biskupim jest: „Współpracownik prawdy”. Sakrę nowy biskup przyjmuje 28 maja z rąk biskupa Würzburga – Josefa Stangla a 27 czerwca zostaje kardynałem.

1981: Jan Paweł II powołuje go w listopadzie na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, z czym łączy się również stanowisko przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

1982: 15 lutego ustępuje z urzędu arcybiskupa Monachium i Fryzyngi.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

Autopromocja