Rozważanie Benedykta XVI przed modlitwą Regina Caeli 13 kwietania 2009r.

Zmartwychwstanie Chrystusa upewnia nas, że Boży plan zbawienia się wypełni - powiedział Benedykt XVI w rozważaniu przed południową modlitwą okresu wielkanocnego „Regina Caeli".

Za KAI publikujemy pełny tekst rozważania:

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach Wielkanocy często słyszeć będziemy słowa Jezusa: „Zmartwychwstałem i jestem zawsze z tobą”. Powtarzając tę wieść Kościół głosi z radością: „Tak, jesteśmy pewni! Pan prawdziwie zmartwychwstał, alleluja! Jemu chwała i potęga na wieki”. Oto cały Kościół radujący się wyraża swe uczucia śpiewając: „Oto dzień Chrystusa Pana”. W istocie zmartwychwstając, Jezus zapoczątkował swój wieczny dzień. „Nie umrę – mówi On – pozostanę przy życiu”. Syn człowieczy ukrzyżowany, kamień odrzucony przez budowniczych, stał się już solidnym fundamentem nowego duchowego gmachu, którym jest Kościół, Jego mistyczne Ciało. Lud Boży, którego przywódcą jest Chrystus, rosnąć ma w ciągu wieków, aż do całkowitego wypełnienia planu zbawienia. Wówczas cała ludzkość zostanie w Niego włączona, a wszelką istniejącą rzeczywistość przeniknie Jego całkowite zwycięstwo. Wtedy, jak pisze św. Paweł, będzie On „pełnią, która napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (por. Ef 1, 23) i „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Raduje się zatem wspólnota chrześcijańska, ponieważ zmartwychwstanie Pana upewnia nas, że Boży plan zbawienia na pewno się wypełni. Oto dlaczego Jego Pascha prawdziwie jest naszą nadzieją. My zaś, zmartwychwstali z Chrystusem poprzez chrzest, mamy teraz iść za Nim wiernie w świętości życia, podążając bez ustanku ku wiecznej Wielkanocy, wspierani świadomością, że trudności, walki, próby i cierpienia ludzkiej egzystencji, ze śmiercią włącznie, nie mogą nas już oddzielić od Niego i Jego miłości. Jego zmartwychwstanie przerzuciło most pomiędzy światem i życiem wiecznym, po którym każdy mężczyzna i każda kobieta przejść może, by dotrzeć do prawdziwego celu naszej ziemskiej pielgrzymki.

„Zmartwychwstałem i jestem zawsze z tobą”. To zapewnienie Jezusa realizuje się przede wszystkim w Eucharystii; to w każdej celebracji eucharystycznej Kościół i każdy jego członek doświadczają Jego żywej obecności i cieszą się całym bogactwem Jego miłości. W sakramencie Eucharystii zmartwychwstały Pan oczyszcza nas z naszych win; karmi nas duchowo i napełnia nas wigorem, byśmy sprostali ciężkim próbom egzystencji i walczyli z grzechem i złem. On jest pewnym wsparciem naszego pielgrzymowania ku wiecznemu mieszkaniu w niebie. Maryja Panna, która przeżywała u boku swego boskiego Syna wszystkie fazy Jego misji na ziemi, niechaj pomoże nam z wiarą przyjąć dar Wielkanocy i sprawi, byśmy byli wiernymi i radosnymi świadkami zmartwychwstałego Pana.

[po polsku:] Pozdrawiam wszystkich Polaków. „Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32). Niech nasze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa będzie dla świata źródłem nadziei. Serdecznie wam błogosławię!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg