Benedykt XVI: Niech światowy kryzys zrodzi solidarność i odpowiedzialność

Swe nauczanie i doświadczenie Kościół oferuje tym wszystkim, którzy chcą służyć sprawie człowieka, pracy i postępu, sprawiedliwości społecznej i pokoju. Benedykt XVI przypomniał o tym w czasie audiencji dla kierownictwa włoskiej centrali związkowej CISL, czerpiącej od swoich narodzin 60 lat temu inspirację z katolickiej nauki społecznej.

Wyraził nadzieję, że z obecnego kryzysu światowego narodzi się "wspólna wola doprowadzenia do narodzin nowej kultury solidarności i odpowiedzialnego uczestnictwa, które są nieodzownym warunkiem wspólnej budowy przyszłości naszej planety".

Papież przypomniał zainteresowanie swoich poprzedników tą tematyką i cytował dwie encykliki społeczne Jana Pawła II: "Laborem exercens" i "Centesimus annus". W tej pierwszej, zauważył Benedykt XVI, „podkreślał, że Kościół nigdy nie przestawał widzieć problemów pracy w kontekście kwestii społecznej, która stopniowo zaczęła nabierać wymiarów światowych. Owszem, pracę – stwierdzał z naciskiem – należy widzieć jako «zasadniczy klucz» do całej kwestii społecznej, ponieważ uwarunkowuje nie tylko postęp gospodarczy, ale także kulturowy i moralny osób, rodzin, wspólnot i całej ludzkości. W tym samym ważnym dokumencie ukazane zostały rola i strategiczne znaczenie związków zawodowych, określonych jako «nieodzowny składnik życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych»”.

Ojciec Święty zauważył, że jeszcze jeden element „często powraca w nauczaniu papieży XX wieku, a jest nim wezwanie do solidarności i odpowiedzialności. Wiemy, że do przezwyciężenia gospodarczego i społecznego kryzysu, jakie przeżywamy, potrzebny jest swobodny i odpowiedzialny wysiłek wszystkich; innymi słowy niezbędne jest przezwyciężenie interesów partykularnych i branżowych, ażeby razem i w jedności móc podjąć trudności, jakie dotykają każdego środowiska społecznego, w szczególny sposób świata pracy. Jak nigdy odczuwa się dziś tego potrzebę, trudności, które dręczą świat pracy popychają do faktycznej i ściślejszej współpracy między licznymi i rozmaitymi komponentami społeczeństwa”.

Wzywając swych słuchaczy do dalszego entuzjazmu w działalności związkowej papież stwierdził, że „świat potrzebuje osób, które bezinteresownie poświęciłyby się sprawie pracy przy pełnym poszanowaniu godności człowieka i dobra wspólnego. Kościół, który ceni fundamentalną rolę związków zawodowych, stoi u waszego boku tak dziś, jak i wczoraj, gotów pomóc wam, abyście mogli jak najlepiej wypełniać swoje zadania w społeczeństwie” - zapewnił Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama