Najważniejsze wydarzenia roku 2009 w Kościele powszechnym

Trzy podróże zagraniczne Benedykta XVI i trzy po Włoszech, VI Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku, zakończenie obchodów Roku św. Pawła i jubileuszu św. Jana Marii Vianney'a - to najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła powszechnego w 2009 r. Zostanie także wybrany nowy zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i obradować będzie Parlament Religii Świata.

Rok św. Pawła

29 czerwca Benedykt XVI uroczyście zakończy obchody Roku św. Pawła, ogłoszonego w związku z 2000. rocznicą urodzin Apostoła Narodów. Rozpoczął się on 28 czerwca 2008 r. Z myślą o pielgrzymach organizatorzy Roku św. Pawła przygotowali specjalną stronę internetową www.annopaolino.org, na której umieszczony jest kalendarz wszystkich pawłowych wydarzeń w ciągu roku. Nawiedzając grób Apostoła Narodów w bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie można otrzymać odpust pod zwykłymi warunkami. Trasa pielgrzymkowa prowadzi od bazyliki św. Pawła za Murami, w której znajduje się grób Apostoła, przez Tre Fontane, gdzie – jak głosi tradycja – św. Paweł został ścięty. Następne miejsce, to bazylika św. Jana na Lateranie, gdzie do dziś znajdują się relikwię głowy Apostoła Narodów. W programie jest też wizyta w mniej znanym kościele Sao Paolo alla Regola, gdzie św. Paweł miał być przetrzymywany w areszcie domowym. Po zakończeniu roku jubileuszowego ma być otwarty sarkofag zawierający szczątki św. Pawła, nie otwierany od IV w. W 2007 r. przy pomocy kamery dokonano oględzin wnętrza sarkofagu; widziano w nim kości i dużo wody.

Ekumeniczny lipiec

Lipiec upłynie pod znakiem ważnych wydarzeń ekumenicznych. 10 lipca w Genewie odbędą się centralne obchody 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina. Trwają one od 2 listopada 2008 r. Natomiast w dniach 15-21 lipca obradować będzie w Lyonie XIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich. Odbędzie się ono w 50. rocznicę powstania tej ekumenicznej organizacji, skupiającej Kościoły niekatolickie – prawosławne, anglikańskie, starokatolickie i ewangelickie. Ściśle współpracuje ona z Radą Konferencji Episkopatów Europy, z którą organizuje co kilka lat Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne (Bazylea – 1989, Graz – 1997, Sybin – 2007).

Jubileusz marianów

Litwa gościć będzie uczestników główne obchody roku jubileuszowego marianów, związanego z odnowieniem zakonu, rozpoczętym w 1909 r. przez bł. Jerzego Matulewicza. Odbędą się one 29 i 30 sierpnia w Mariampolu, przy grobie odnowiciela zgromadzenia. Jubileusz trwa od 8 grudnia 2008 r. do 8 grudnia 2009 r. Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP powstało w 1673 r. z inicjatywy bł. Stanisława Papczyńskiego. Jest ono pierwszym zgromadzeniem męskim, które powstało na ziemiach Rzeczypospolitej i przetrwało do naszych czasów. Obecnie liczy ok. 600 członków, pracujących w 18 krajach na 6 kontynentach.

Papież w Czechach

Na wrzesień planowana jest wizyta Benedykta XVI w Republice Czeskiej. Dokładny program nie jest jeszcze znany. „Już się to szykuje, ale Watykan nic o tym publicznie nie powie, dopóki przygotowania nie zostaną zakończone” – stwierdził prymas Czech kard. Miloslav Vlk. Ujawnił jedynie, że podróż potrwa dwa labo trzy dni. Papieska pielgrzymka zmieni też jego osobiste plany. Benedykt XVI obiecał mu, że na wiosnę przyjmie jego dymisję z pasterzowania praską archidiecezją. „Ale przed tak ważnym wydarzeniem, jak przyjazd Papieża, nie zmienia się koni” – mówi kard. Vlk. Jego zdaniem papieska pielgrzymka może być dobrą okazją do opracowania i podpisania umowy między Stolicą Apostolską i Czechami.

Synod Biskupów dla Afryki

W dniach 4-25 października odbędzie się w Watykanie II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Afryki. Jego temat brzmi: „Kościół w Afryce na służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Według najnowszych danych, wzrasta liczba afrykańskich katolików w stosunku do pozostałych mieszkańców Czarnego Lądu. Ponadto przyrost wyznawców Kościoła katolickiego na tym kontynencie wynosi 3,1 proc., podczas gdy średnia światowa – tylko 2,5 proc. Tak dynamiczny wzrost dotyczy zarówno liczby wiernych, jak też księży, osób zakonnych i świeckich katechistów. Pierwsze zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce, zwołane przez Jana Pawła II, odbyło się w Rzymie w 1994 r. Jego rezultatem była adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”.

Jubileusz św. Jana Marii Vianney’a

1 listopada zakończy się w Ars-sur-Formans koło Lyonu rok jubileuszowy związany ze 150. rocznicą śmierci patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianney’a. Swego błogosławieństwa dla pielgrzymów przybywających w tym czasie do grobu Proboszcza z Ars udzielił papież Benedykt XVI. Można tam też uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W dniach 26-28 stycznia w Ars odbędzie się jubileuszowe sympozjum nt. „Księża dla zbawienia świata”, z udziałem m.in. kard. Philippe’a Barbarina, prymasa Galów. Natomiast centralnym punktem jubileuszu będą obchody liturgiczne 4 sierpnia, kiedy przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a. Bieżące informacje nt. jubileuszu można uzyskać na stronie internetowej www.arsnet.org, dostępnej w językach: francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Parlament Religii Świata

Na grudzień zaplanowane są obrady Parlamentu Religii Świata. Odbędą się one w dniach 3-9 grudnia w Melbourne. Po raz pierwszy inicjatywa taka odbyła się w 1893 r. w Chicago, po raz drugi również Chicago dokładnie sto lat później. W 1999 r. Parlament obradował w Kapsztadzie, a w 2004 r. w Barcelonie. Gromadzi on przedstawicieli wszystkich religii i nurtów duchowości, aby dyskutować nt. pokoju na świecie i pluralizmu religijnego w duchu zrozumienia i współpracy między religiami. Przyświeca im przekonanie, że nie będzie pokoju na świcie, jeśli nie zapanuje pokój między religiami”. W Melbourne spodziewanych jest 10 tys., uczestników z 80 krajów, w tym Dalajlama.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama