Anioł Pański: Papież apeluje o pokój w Ziemi Świętej

O wsparcie rodziny i pokój w Ziemi Świętej zaapelował Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na niedzielnej modlitwie "Anioł Pański". Ojciec Święty wyraził swą solidarność z rodzinami hiszpańskimi, które spotkały się w Madrycie.

Za KAI podajemy pełny tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, obchodzimy z radością uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu. Kontekst jest jak najbardziej odpowiedni, ponieważ Boże Narodzenie jest w pełnym tego słowa znaczeniu świętem rodzinnym. Dowodzą tego liczne tradycje i zwyczaje społeczne, w szczególności obyczaj gromadzenia się razem, właśnie w rodzinie, na świąteczny posiłek, by wymienić życzenia i prezenty. Jakże nie podkreślić, że w tych okolicznościach nasilają się kłopoty i ból wywołany pewnymi rodzinnymi ranami? Jezus zechciał narodzić się i wzrastać w ludzkiej rodzinie; za matkę miał Dziewicę Maryję, a Józef był mu ojcem; kształtowali Go oni i wychowywali z ogromną miłością. Rodzina Jezusa prawdziwie zasługuje na określenie „święta”, ponieważ kieruje się we wszystkim pragnieniem wypełnienia woli Boga, wcielonej w godnej uwielbienia obecności Jezusa. Z jednej strony rodzina, jakich wiele, a jako taka wzór miłości małżeńskiej, współpracy, poświęcenia, zawierzenia Bożej Opatrzności, pracowitości i solidarności, jednym słowem wszystkich tych wartości, których rodzina strzeże i które krzewi, przyczyniając się w pierwszorzędny sposób do tworzenia tkanki każdego społeczeństwa. Jednocześnie jednak Rodzina z Nazaretu jest jedyna, inna niż wszystkie ze względu na swoje wyjątkowe powołanie związane z misją Syna Bożego. Właśnie poprzez tę swoją wyjątkowość wskazuje ona każdej rodzinie, a w pierwszym rzędzie rodzinom chrześcijańskim, horyzont Boga, słodki i wymagający pryzmat Jego woli, perspektywę Nieba, które jest naszym przeznaczeniem. Za to składamy dziś dziękczynienie Bogu, ale także Dziewicy Maryi i świętemu Józefowi , którzy z taką wiarą i gotowością współpracowali w Bożym planie zbawienia.

Dla wyrażenia piękna i wartości rodziny zgromadziły się dziś w Madrycie tysiące osób. Pragnę się zwrócić teraz do nich w języku hiszpańskim:

Zwracam się teraz z serdecznym pozdrowieniem do uczestników spotkania w Madrycie na tym wzruszającym święcie, by modlić się za rodzinę i angażować na jej rzecz z mocą i nadzieją. Rodzina jest niewątpliwie łaską Boga, która pozwala dostrzec to, czym jest On sam: Miłość. Miłość całkowicie bezinteresowną, która wspiera wierność bez granic, nawet w chwilach trudności czy przygnębienia. Przymioty te w sposób nadzwyczajny odnajdujemy w Świętej Rodzinie, w której Jezus przyszedł na świat i wzrastał w mądrości pod troskliwą opieką Maryi i wierną strażą świętego Józefa. Drogie rodziny, nie pozwólcie, aby osłabły miłość, otwarcie na życie i niezrównane więzy, jakie łączą wasze ognisko. Proście o to nieustannie Pana, módlcie się razem, ażeby waszym zamiarom przyświecała zawsze wiara i umacniała łaska Boża na drodze do świętości. W ten sposób, z radością dzielenia się wszystkim w miłości, dacie przed światem piękne świadectwo tego, jak ważna jest rodzina dla osoby ludzkiej i dla społeczeństwa. Papież stoi u waszego boku, prosząc Pana szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują w rodzinie zdrowia, pracy, pociechy i towarzystwa. W tej modlitwie Angelus zawierzam was wszystkich Matce niebieskiej, Najświętszej Dziewicy Maryi.

Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty zaapelował o pokój w Ziemi Świętej:

Drodzy bracia i siostry, Ziemią Świętą, która w dniach Bożego Narodzenia jest w centrum myśli i uczuć wiernych ze wszystkich stron świata, wstrząsnęła ponownie niesłychana przemoc. Jestem głęboko zasmucony z powodu zabitych, rannych, szkód materialnych, cierpień i łez mieszkańców, ofiar tego tragicznego ciągu ataków i odwetu. Ziemska ojczyzna Jezusa nie może być dłużej świadkiem takiego rozlewu krwi, który powtarza się bez końca! Błagam o położenie kresu tej przemocy, którą należy potępić w każdym jej przejawie oraz o przywrócenie rozejmu w Strefie Gazy; proszę o zryw człowieczeństwa i mądrości ze strony tych wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność w tej sytuacji, nawołuję społeczność międzynarodową, by nie zaniedbała niczego, aby pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom wyjść z tego ślepego zaułka i nie poddawać się – jak mówiłem dwa dni temu w orędziu Urbi et Orbi – perwersyjnej logice konfrontacji i przemocy, lecz wybrać drogę dialogu i negocjacji. Zawierzamy Jezusowi, Księciu Pokoju, naszą żarliwą modlitwę w tych intencjach, a Jemu, Maryi i Józefowi mówimy: „O Rodzino z Nazaretu, która wiesz, co to cierpienie, obdarz świat pokojem”. Daj go dziś przede wszystkim Ziemi Świętej!

W noc Bożego Narodzenia 1968 roku papież Paweł VI odprawił Mszę św. w zakładach Italsider – dziś ILVA – w Tarencie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia arcybiskup Tarentu Benigno Luigi Papa przewodniczył dziś rano w tym samym miejscu celebrze eucharystycznej. Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do niego i do wszystkich pracowników. Korzystam z okazji, by wyrazić zaniepokojenie wzrostem różnych form braku stałej pracy i apeluję, ażeby wszyscy mieli zawsze godne warunki pracy.

Z radością pozdrawiam was drodzy pielgrzymi języka francuskiego. W przeżywanym obecnie okresie Bożego Narodzenia Kościół zachęca nas do oddania czci Świętej Rodzinie. W jej centrum znajdowały się miłość i serdeczność, dyspozycyjność i zaufanie, cierpliwość i dyskretne poświęcenie. Składamy dziś dziękczynienie za wszystkie szczęśliwe rodziny i zawierzamy Panu wszystkie rodziny przeżywające trudności, aby mogły znaleźć przyjęcie, pomoc i pocieszenie. Z serca udzielam Apostolskiego błogosławieństwa.

Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na modlitwie „Anioł Pański. Dziś wspominamy jak Maryja i Józef, po ofiarowaniu Jezusa w świątyni zabrali Dzieciąatko do Nazaretu i rozpoczęli życie rodzinne. Niech wszystkie rodziny usiłują naśladować ich wiarę, nadzieję i miłość, aby wydawać jak najpełniejsze świadectwo szczególnemu znaczeniu „Kościoła domowego” dla życia Kościoła powszechnego i całego społeczeństwa. Niech Was Bóg błogosławi.

Benedykt XVI pozdrowił także pielgrzymów języka niemieckiego i hiszpańskiego. Zwracając się do Polaków powiedział:

Dziś, w niedzielę św. Rodziny kontemplujemy miłość Maryi, Józefa i Jezusa. Ta wzajemna miłość, umocniona łaską Bożą, pomagała przetrwać wszelkie przeciwności i była fundamentem ich rodzinnego szczęścia. Oby i dziś jednoczyła małżonków, rodziców i dzieci, na chwałę Bożą i ku pomyślności wszystkich. Niech Bóg wam błogosławi.

Pozdrawiając pielgrzymów włoskich Papież przypomniał, że dziś przypada setna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Mesynę. Katastrofa ta zniosła miasto niemal całkowicie z powierzchni ziemi i pociągnęła za sobą tysiące ofiar. Podkreślił, że mieszkańcy Mesyny nie upadli na duchu i wspierani nadzwyczajną solidarnością, podnieśli się. „Mój poprzednik, św. Pius X, który chciał udać się osobiście do Mesyny, wysłał znaczną pomoc i ugościł w Rzymie seminarzystów. Po stu latach pragnę przesłać mieszkańcom Mesyny serdeczne myśli z życzeniem, aby zawsze w ich sercach płonęła chrześcijańska nadzieja” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»