Papież w ambasadzie Włoch: Kościół współpracuje z państwem, przypominając zasady etyczne

O współpracy między Kościołem a państwem mówił Ojciec Święty, odwiedzając 13 grudnia ambasadę Włoch przy Stolicy Apostolskiej. Przypomniał, że jest już czwartym papieżem składającym tam wizytę.

Przed nim placówkę dyplomatyczną odwiedzili Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II, których procesy beatyfikacyjne są obecnie w toku. Benedykt XVI nawiązał do przypadających w 2009 r. ważnych dla obustronnych relacji rocznic: 80-lecia traktatów laterańskich i 25-lecia zmian w konkordacie.

„Kościół jest świadomy, że do podstawowej struktury chrześcijaństwa należy rozróżnienie między tym, co cesarskie i boskie, to znaczy między państwem a Kościołem. To rozróżnienie i autonomię Kościół nie tylko uznaje i respektuje, ale cieszy się nimi jako wielkim ludzkim postępem, widząc w nich podstawowy warunek własnej wolności i pełnienia swej powszechnej misji zbawienia wśród wszystkich narodów” – powiedział Papież. Równocześnie jednak zauważył, że Kościół zgodnie ze swą nauką społeczną chce budzić w społeczeństwie siły moralne i duchowe, dając wkład w kierowanie woli ludzi zgodnie z wymogami dobra.

„Dlatego, przypominając wartość, jaką dla życia nie tylko prywatnego, ale i publicznego, mają podstawowe zasady etyczne, Kościół faktycznie przyczynia się do gwarantowania i promowania godności osoby i dobra społeczeństwa. W tym sensie realizuje się tak pożądaną, rzeczywistą współpracę między państwem a Kościołem” – podkreślił Benedykt XVI. Papież przypomniał, że w zabytkowym XVI-wiecznym pałacu przy via Flaminia, gdzie mieści się od 1929 r. włoska ambasada przy Stolicy Apostolskiej, mieszkał kiedyś św. Karol Boromeusz. Kierował on wówczas jako młody kardynał papieską dyplomacją, zajmując stanowisko odpowiadające dzisiejszemu sekretarzowi stanu. Jego wezwanie nosi kaplica ambasady. Benedykt XVI spotkał się w niej z pracownikami tej placówki dyplomatycznej. Pozdrawiając ich, przypomniał zasługi św. Karola we wdrażaniu reformy Kościoła zgodnie z duchem Soboru Trydenckiego.

Przy okazji wizyty w ambasadzie przedstawiono Ojcu Świętemu nabytą niedawno od prywatnego kolekcjonera drewnianą rzeźbę Chrystusa na krzyżu, przypisywaną autorstwu Michała Anioła. Przypomina ona postać Jezusa z Piety w bazylice watykańskiej. Odzyskana rzeźba będzie wystawiona we włoskim parlamencie, a potem znajdzie się w jednym z muzeów Florencji.

«« | « | 1 | » | »»