Papież w bazylice św. Wawrzyńca: Świętość nie wychodzi z mody

Rozpoczęty w Kościele Adwent to czas pamięci o pierwszym przyjściu Chrystusa w perspektywie Jego ostatecznego powrotu. To uprzywilejowany czas oczekiwania i nadziei, w uznaniu rzeczywistej obecności Chrystusa pośród swego ludu. Benedykt XVI przypomniał o tym, odwiedzając 30 listopada rzymską parafię św. Wawrzyńca za Murami.

Okazją wizyty było zamknięcie Roku mu poświęconego w 1750. rocznicę męczeństwa archidiakona papieża Sykstusa II. Św. Wawrzyniec był sprawiedliwym zarządcą dóbr Kościoła, wrażliwym na potrzeby wspólnoty i wiernym, aż po ofiarę życia. Jego przesłanie do współczesnego świata to zachęta do świętości – powiedział Benedykt XVI.

„On nam powtarza, że świętość, czyli otwarcie na spotkanie Chrystusa, który stale nas nawiedza, nie wychodzi z mody. Co więcej, z upływem czasu jaśnieje blaskiem wskazującym na odwieczne ludzkie pragnienie Boga” – zauważył Papież. Tamtejszej wspólnocie parafialnej życzył, aby te jubileuszowe obchody zaowocowały odnowionym przylgnięciem do Chrystusa, pogłębieniem poczucia przynależności do Kościoła oraz zaangażowaniem w ewangelizację poprzez działa miłosierdzia.

Ojciec Święty nawiązał też w homilii do przypadającego w tym roku 50-lecia śmierci Piusa XII. Przypomniał jego natychmiastową reakcję na amerykańskie bombardowanie Rzymu. W lipcu 1943 r. papież ten osobiście pospieszył z pomocą cierpiącym pośród jeszcze dymiących zgliszczy.

W odwiedzonej przez Benedykta XVI bazylice św. Wawrzyńca przy cmentarzu Campo Verano pochowany jest Sługa Boży Alcide De Gasperi, jeden z ojców zjednoczonej Europy. Był on „mądrym i zrównoważonym przewodnikiem dla Włoch w trudnych latach powojennej odbudowy, a równocześnie wybitnym mężem stanu, zdolnym do postrzegania Europy w szerokiej perspektywie chrześcijańskiej” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»