Anioł Pański z Papieżem: Zachęta do troski o kościoły

Oprócz wskazania na duchową świątynię, którą są wszyscy wierni oddający cześć Bogu w Duchu i w prawdzie, Papież zachęcił do troski o miejsca, w których się oni gromadzą. „Wszystkie wspólnoty mają obowiązek dbania o własne świątynie, które stanowią cenne dziedzictwo religijne i historyczne" - podkreślił Benedykt XVI.

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, pierwszego co do godności Kościoła, który jest katedrą Biskupa Rzymu. To święto przypomina nam, że my sami «jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży w nas mieszka» (por. 1 Kor 3,16). A skoro tak, niech nasze życie będzie tego świadectwem. Niech Duch Święty was umacnia i prowadzi”.

Do wspominanej w liturgii rocznicy poświęcenia bazyliki zwanej matką wszystkich kościołów świata Benedykt XVI nawiązał w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że jest to pierwsza bazylika wybudowana po edykcie cesarza Konstantyna, który w 313 r. zezwolił chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Dedykowana została ona Najświętszemu Zbawicielowi. W VI wieku dodano wezwania świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, skąd też wzięła się powszechna nazwa św. Jana na Lateranie. Oprócz wskazania na duchową świątynię, którą są wszyscy wierni oddający cześć Bogu w Duchu i w prawdzie, Papież zachęcił do troski o miejsca, w których się oni gromadzą. „Wszystkie wspólnoty mają obowiązek dbania o własne świątynie, które stanowią cenne dziedzictwo religijne i historyczne” – podkreślił Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»