Watykan na forum UNESCO: obrona praw człowieka

Przed relatywizowaniem praw człowieka i zgodą na ich częściowe tylko przestrzeganie ostrzegł wspólnotę międzynarodową stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO prał. Francesco Follo.

Zabrał on głos w toczącej się obecnie na forum tej organizacji w Paryżu debacie na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której 60. rocznica ogłoszenia przypada w tym roku.

Dyplomata papieski przyznał, że z biegiem lat zwiększył się zasięg obowiązywania tego dokumentu, a samo zagadnienie praw człowieka stało się bardziej złożona. W 1948 r. Deklarację przyjęło 51 państw. Dziś uznają ją 193 państwa. Nowe kraje domagają się też nowych praw – twierdzi ks. Follo. Podkreślił, że choć sytuacja na świecie jest rzeczywiście zróżnicowana, prawa człowieka mają oparcie we wspólnej wszystkim ludziom godności i dlatego nie można ich relatywizować. Dodał, że „są one jednym z najpiękniejszych owoców tego, co wspólne wszystkim tradycjom kulturowym i religijnym na świecie”.

Deklaracja okazała się ponadto skutecznym środkiem służącym zachowaniu pokoju, „gramatyką stosunków międzynarodowych”, sposobem na to, by niweczyć nierówności między krajami i grupami społecznymi - stwierdził mówca.

Zaznaczył, że Stolica Apostolska pragnie, by w programie obchodów 60. rocznicy ogłoszenia Deklaracji nie zabrakło pogłębionej refleksji nad znaczeniem i zasięgiem praw człowieka, a zwłaszcza wolności religijnej. Szczególnie trzeba przypomnieć, że do istoty wolności należy fakt, iż musi ona być postrzegana w kontekście stosunków z innymi ludźmi. Prawa człowieka nigdy nie są prawami koczownika, lecz jednostki żyjącej wśród innych. Jeśli chodzi natomiast o wolność religijną, należy pamiętać, że obejmuje ona również prawo do zmiany wyznawanej religii - podkreślił prał. Follo.

KAI (RV / ro)

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama