Benedykt XVI: Maryja objawia nam tajemnicę miłości Boga

Do pogłębiania relacji z Bogiem, ożywienia ducha misyjnego, posłuszeństwa powołaniu oraz traktowania Maryi jako wzór zachęcił Benedykt XVI podczas Mszy św. na błoniach w Lourdes.

Papież zawierzył Matce Bożej chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej zgromadziło się dzisiaj w Lourdes ok. 150 tys. pielgrzymów z całego świata.

Duża cześć przybyłych oczekiwała na błoniach w pobliżu Groty Objawień od wczesnych godzin rannych, a pięciotysięczna grupa pielgrzymów spędziła tam noc, mimo rzęsistego deszczu. W oczekiwaniu na początek Mszy św. odmawiano różaniec.

Słychać było niemal wszystkie języki europejskie. Obecni byli także pielgrzymi z obu Ameryk oraz niewielkie grupy z Afryki, Azji i Oceanii. W ucho wpadał często polski. Po placu przemieszczały się grupy z biało-czerwoną flagą.

Ołtarz na błoniach – ustawiony dokładanie naprzeciw Groty - był prosty, w biało-żółtej tonacji. Zbudowany w formie otwartego namiotu w kształcie łagodnej kopuły z krzyżem, przypominającej statek. Nieopodal ustawiono krzyż Światowych Dni Młodzieży, który towarzyszy im od 1984 roku. Obecna też była „Arka Nowego Przymierza”, symbol Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebec w Kanadzie.

Miejsca wokół ołtarza zajęło 232 biskupów, reprezentujących episkopat francuski i inne kraje Europy. Wśród nich bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej. W pierwszych sektorach około 2 tysiące księży i diakonów. W bezpośredniej bliskości ołtarza znalazł się też specjalny sektor dla osób niepełnosprawnych, dla których sanktuarium w Lourdes jest szczególnym miejscem.

Do Lourdes przybyli tłumnie członkowie nowych wspólnot apostolskich, które tak ważną rolę odgrywają dziś w odrodzeniu życia chrześcijańskiego we Francji. Dało się zauważyć takich charyzmatycznych liderów jak Danel Ange , twórca szkół modlitwy i ewangelizacji, Jean Vanier i Marie-Helene Mathieu, twórców wspólnot „Arki” i „Wiara i Światło”z osobami niepełnosprawnymi, czy ks. Laurent Favbre, założyciela „Chemin Neuf”. Dostrzec można było liczne habity braci z Taize, sióstr Matki Teresy z Kalkuty czy braci dynamicznie rozwijającej się Wspólnoty św. Jana.

Papieskie papamobile powoli sunęło po rozmokniętych alejkach, budząc podobny jak w poprzednich dniach we Francji - entuzjastyczne okrzyki. W górę szły dziesiątki tysięcy biało-żółtych chorągiewek. Pielgrzymi włoscy wznieśli transparent: „Niepokalana zwycięży!”.

Biskup miejsca, diecezji Tarbes i Lourdes, Jacques Perrier witając gościa przywołał jego słowa, że Lourdes jest „światową cytadelą życia i nadziei”. Dodał, że jest też źródłem, zawsze żywym i jaśniejącym, które od 150 lat wypływa z Groty Masabielskiej i które bynajmniej nie zanika. Przypomniał, że w obecnym roku jubileuszu 150. rocznicy objawień, 10 milionów pielgrzymów przybyło tu ze wszystkich kontynentów. „Przybywają oni w poszukiwaniu sensu życia i nadziei” – podkreślił.

Benedykt XVI nawiązał w homilii najpierw do obchodzonego dziś w Kościele powszechnym święta Podwyższenia Krzyża i wskazał na Maryję, która wprowadza w tajemnice wiary.

Papież zaznaczył, że znak Krzyża jest, w pewnym sensie, syntezą naszej wiary, mówiąc o miłości Boga do człowieka i ukazując, że na świecie istnieje miłość silniejsza od śmierci, od naszych grzechów i słabości. „Moc miłości silniejsza jest od zagrażającego nam zła” – podkreślił.

Przypomniał, że Maryja w Lourdes objawia nam tę tajemnicę miłości i zachęca wszystkich cierpiących, by podnosili oczy na Jezusowy Krzyż, odnajdując w nim źródło życia i zbawienia. Dodał, że Maryja wybrała prostą i ubogą dziewczynę, Bernadettę Soubirous, by przekazać orędzie wzywające do nawrócenia, modlitwy i pokuty, zgodnie ze słowami Jezusa: „Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Papież powiedział, że Matka Boska głosi orędzie "niezwyciężonej nadziei" dla "wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet naszych czasów, w każdym kraju".

Zaznaczył, że misją Kościoła jest ukazywanie wszystkim ludziom miłującego oblicza Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Na Golgocie zostaje nam przywrócona godność dzieci Bożych. „Skierujmy nasze spojrzenia na Chrystusa. To On uczyni nas wolnymi, abyśmy miłowali tak, jak On nas miłuje, i byśmy budowali świat pojednany” – zaapelował Ojciec Święty.

Przypomniał, że na Krzyżu Jezus wziął na siebie ciężar wszystkich ludzkich cierpień, upokorzenia i dyskryminacje, prześladowania chrześcijan na całym świecie. Papież zawierzył ich Maryi, stojącej u stóp Krzyża.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama