Papież odprawił Mszę św. dla „kręgu uczniów"

Benedykt XVI odprawił 31 sierpnia w godzinach porannych Mszę św. wraz z „kręgiem uczniów" - swoich dawnych doktorantów.

Msza św. w Castel Gandolfo, podczas której kazanie wygłosił kard. Christoph Schönborn, była jednym z punktów dwudniowego spotkania 38 dawnych uczniów, doktorantów i współpracowników byłego profesora teologii ks. Josepha Ratzingera. W tym roku spotkanie było poświęcone postaci Jezusa, a zwłaszcza Jego męce.

Na tegoroczne spotkanie „kręgu uczniów” zostali również zaproszeni dwaj ewangeliccy teolodzy bibliści z Tybingi: Peter Stuhlmacher i Martin Hengel. Dziś 81-letni, Martin Hengel był profesorem Nowego Testamentu i antycznego judaizmu na Ewangelickim Wydziale Teologicznym w Tybindze. W ubiegłym roku opublikował książkę „Jezus i judaizm” Również 75-letni Peter Stuhlmacher kierował katedrą Nowego Testamentu w Tybindze. Zdobył sobie szczególne uznanie jako egzegeta św. Pawła. Prof. Stuhlmacher na spotkanie „kręgu uczniów” omówił, co na podstawie Ewangelii da się ustalić na temat rozumienia śmierci przez Jezusa, natomiast prof. Hengel wyczerpująco omówił pytania historyczne dotyczące postaci Jezusa.

Materiały ze spotkania będą stanowiły przyczynek do drugiego tomu książki o Jezusie, nad którą pracuje Benedykt XVI. Już w opublikowanym w 2006 r. „Jezusie z Nazaretu” papież powoływał się na profesorów Stuhlmachera i Hengela, częściowo akceptując, a po części krytykując niektóre z ich poglądów.

„Krąg uczniów” powstał na początku lat siedemdziesiątych, gdy ks. Joseph Ratzinger był profesorem w Ratyzbonie. Grupa ta spotykała się raz w roku również wówczas, gdy ich profesor został mianowany arcybiskupem Monachium w 1977 r., a potem gdy wyjechał do Rzymu. Od 2005 r., gdy kard. Ratzinger został wybrany papieżem, „krąg uczniów” odbywa spotkania w Castel Gandolfo.

W tegorocznym spotkaniu w Castel Gandolfo w dniach 29-31 sierpnia uczestniczyło 38 byłych uczniów prof. Ratzingera, wśród nich kilku biskupów, księży i profesorów teologii. Najbardziej znani z nich, to arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn, którego papież przyjął 29 sierpnia na prywatnej audiencji oraz biskup pomocniczy w Hamburgu Hans-Jochen Jaschke. W minionych latach dyskutowano m.in. relacje między nauką o stworzeniu a ewolucjonizmem, czy obraz św. Piotra Apostoła w Ewangelii wg. św. Marka.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama