Benedykt XVI: Przemoc musi zostać odrzucona

W ostatnim czasie w sytuacji międzynarodowej narasta napięcie, budzące poważne zaniepokojenie - powiedział dzisiaj Benedykt XVI w krótkim przemówieniu do pielgrzymów zgromadzonych w Castel Gandolfo.

Jak w każdą niedzielę sierpnia przybyli oni na dziedziniec letniej rezydencji papieskiej, aby wraz z Ojcem Świętym odmówić modlitwę Anioł Pański, poprzedzoną rozważaniami biblijnymi. Po wygłoszeniu ich oraz odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego papież odniósł się do najważniejszych zagadnień międzynarodowych ostatnich dni.

Publikujemy tekst jego wypowiedzi:

Sytuacja międzynarodowa odnotowuje w tych tygodniach wzrost napięcia, który budzi poważne zaniepokojenie. Musimy stwierdzić z goryczą ryzyko stopniowego pogarszania się tego klimatu zaufania i współpracy między narodami, jaki winien charakteryzować te stosunki. Jakże nie docenić w obecnych okolicznościach całego trudu ludzkości na rzecz tworzenia tej wspólnej świadomości bycia „rodziną narodów”, którą papież Jan Paweł II ukazał jako ideał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych? Należy pogłębiać świadomość tego, że łączy nas ten sam los, który w ostatecznym rozrachunku jest losem nadprzyrodzonym (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2006, nr 6), aby nie dopuścić do powrotu sprzeczności nacjonalistycznych, które miały tak tragiczne następstwa w różnych okresach historycznych.

Ostatnie wydarzenia osłabiły w wielu ludziach wiarę, że tego rodzaju doświadczenia należą ostatecznie do przeszłości. Ale nie trzeba popadać w pesymizm! Należy przede wszystkim zaangażować się czynnie w odrzucenie pokusy stawiania czoła nowym sytuacjom za pomocą starych systemów. Przemoc musi zostać odrzucona! Moralna siła prawa, równoprawne i przejrzyste rokowania w celu rozstrzygnięcia sprzeczności, począwszy od tych, związanych z zależnością między integralnością terytorialną a samookreśleniem narodów, przestrzeganie danego słowa, poszukiwanie dobra wspólnego: oto niektóre główne drogi, którymi należy kroczyć z uporem i twórczego, aby zbudować stosunki owocne i szczere, i aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom czasy zgody oraz postępu moralnego i obywatelskiego! Przemieniajmy te myśli i życzenia w modlitwę, aby wszyscy członkowie wspólnoty międzynarodowej, a zwłaszcza ci, na których spoczywa największa odpowiedzialność, zechcieli wielkodusznie współdziałać nad przywróceniem najwyższych racji pokoju i sprawiedliwości. Maryjo, Królowo Pokoju, wstawiaj się za nami!

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama