Australia: Młodzi goszczą w diecezjach

Młodzież pielgrzymująca do Sydney na światowe spotkanie z Papieżem podejmowana jest w australijskich diecezjach. Wydarzeniem dnia w Melbourne była w piątek (11 lipca) Msza rozesłania na stadionie Telstra Dom.

Koncelebrze przewodniczył miejscowy arcybiskup Denis Hurt. Poprzedził ją dwugodzinny koncert.

Spektakularna liturgia z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości techniki scenicznej zmieniła melbourneński stadion Telstra Dom w potężną katedrę. W koncelebrze było ponad 60 arcybiskupów i biskupów oraz kilkuset księży prawie z całego świata.

Abp Denis Hurt podjął w homilii słowa Ewangelii o siewcy. Dni Młodzieży, począwszy od etapu w australijskich diecezjach, są czasem ewangelizacji. Ordynariusz Melbourne zachęcił udających się na spotkanie z Papieżem do otwarcia na działanie Ducha Świętego, gdyż – jak zaznaczył – Bóg działa w Kościele poprzez entuzjazm młodych ludzi.

A młodzi przybyli tu z 92 krajów. Samo Melbourne gościnnie przyjmuje w tych dniach 25 tys. pielgrzymów. Aby ułatwić dotarcie na Mszę, miasto zaoferowało darmowe przejazdy środkami komunikacji. Specjalny „Paszport pielgrzyma” zapewnia zniżki do głównych muzeów i innych atrakcji turystycznych. Gdy dodać do tego przeżycia duchowe, już teraz wrażeń jest wiele.

Australijski Kościół cieszy się odwiedzinami młodych z całego świata. Liczba wszystkich zarejestrowanych uczestników Dni Młodzieży przekroczyła 200 tys. i to mimo utrudniania procedur wizowych młodym Azjatom – mówi rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, ks. Wiesław Słowik SI.

„Liczymy przede wszystkim, że Duch Święty rozpali serca młodych Australijczyków, że ten Kościół ożyje jeszcze bardziej, że młodzież, która nie tylko w Australii, ale w całym zachodnim świecie gdzieś trochę się gubi i nie czuje się związaną z Kościołem, odnajdzie swoją drogę i swój sposób na to, by być w Kościele, czuć się z Nim związanym, że odkryje Chrystusa na nowo” – powiedział duszpasterz australijskiej Polonii.

Każdy z ponad 800 polskich pielgrzymów przybyłych do Melbourne goszczony jest w polonijnych rodzinach. To czas otwartych serc i drzwi, czas dobroci na miarę chrześcijańskiego świadectwa.

«« | « | 1 | » | »»