Benedykt XVI: Potrzeba współpracy na rzecz pokoju

Apel o międzynarodową współpracę, budowanie pokoju oraz poszukiwanie realnych sposobów zapobiegania konfliktom zabrzmiał przed południową modlitwą Anioł Pański.

Nawiązując do geograficznego położenia Brindisi, Papież wskazał, że tamtejszy port odgrywa pierwszoplanową rolę w łączności z Morzem Śródziemnym i Bliskim Wschodem. Przypomniał, że w mieście tym znajduje się baza ONZ, z której wysyłane są transporty pomocy humanitarnej. Benedykt XVI powtórzył chrześcijańskie orędzie współpracy i pokoju między wszystkimi narodami.

Chciałbym to uczynić słowami, jakie wypowiedziałem dwa miesiące temu w Nowym Jorku, zwracając się do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Działanie wspólnoty międzynarodowej i jej instytucji, zakładając poszanowanie zasad, leżących u podstaw ładu międzynarodowego, nie może być nigdy interpretowane jako niepożądany nakaz i ograniczenie suwerenności. Przeciwnie, to obojętność bądź brak interwencji przynoszą realne szkody. Potrzebne jest pogłębione poszukiwanie sposobów zapobiegania konfliktom i kontrolowania ich, sondując każdą możliwą drogę dyplomatyczną oraz wspierając najsłabsze nawet oznaki dialogu czy pragnienia pojednania”.

Papież modlił się, by macierzyńska opieka Maryi, która jest „Portem zbawienia” broniła "zawsze tego miasta, regionu, Europy i całego świata od burz, które zagrażają wierze i autentycznym wartościom”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg