Ojciec Święty do ambasadorów Bangladeszu i Sri Lanki

Wśród przyjętych 29 maja nowych ambasadorów dwaj reprezentują kraje azjatyckie - mianowicie Bangladesz i Sri Lankę. W przesłaniach do obu z nich znalazły się sprawy relacji między wyznawcami różnych religii, przezwyciężania konfliktów oraz niesienia pomocy humanitarnej.

Nawiązując do wysiłków, podejmowanych w Bangladeszu dla umocnienia instytucji demokratycznych, Benedykt XVI wskazał na istotne znaczenie, jakie dla rozwoju społeczeństwa ma edukacja. Kościół wnosi wkład w tę dziedzinę poprzez szkolnictwo, jakie tam prowadzi.

Ambasadora Sri Lanki, który dziękował za pomoc niesioną ofiarom tsunami, Papież zapewnił o stałym kontynuowaniu przez Kościół pracy charytatywnej. Z uznaniem przyjął decyzję tamtejszego rządu o ustanowieniu komisji badającej przypadki łamania praw człowieka.

Wyraził nadzieję, że wyjaśni ona również sprawę zaginięcia 20 sierpnia 2006 r. na półwyspie Jaffna w północnej części Sri Lanki ks. Thiruchelvama Nihala Jimbrowna i jego świeckiego współpracownika, których los jest nadal nieznany.

«« | « | 1 | » | »»