Medialna kronika odchodzenia Jana Pawła II

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazała się obszerna publikacja dokumentująca relacje mediów w dniach choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II. Dzieło pt. „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach" ukazało się nakładem Księgarni św. Jacka.

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazała się obszerna publikacja dokumentująca relacje mediów w dniach choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II. Dzieło pt. „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach” ukazało się nakładem Księgarni św. Jacka i jak – podkreśla jeden z jego redaktorów prof. Jerzy Olędzki z Uniwersytetu Warszawskiego jest adresowane do tych, którzy nie mieli szczęścia spotkać za swojego życia Papieża-Polaka.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczy obecny na prezentacji książki zwrócił uwagę, iż została ona zadedykowana „ludziom mediów w Polsce, by ich ‘pamięć i tożsamość’ z tamtych dni były trwałe”. Wyraził tym samym wdzięczność dziennikarzom za tamto świadectwo „dane prawdzie”. – To jest wasza legitymacja – podkreślił.

Wszyscy ludzie mediów, którzy na przełomie marca i kwietnia 2005 godnie przekazywali ważne dla świata wydarzenia, służąc jednocześnie budowaniu wspólnoty Polaków zostali uhonorowani przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” TOTUSEM Medialnym – przypomniał przewodniczący Kapituły tej nagrody ks. Jan Drob. Nagrodę finansową dla laureatów przeznaczono na zorganizowanie sympozjum nt. odchodzenia Jana Pawła II w mediach oraz wydanie publikacji naukowej na ten temat.

- To nie jest książka o Papieżu, ale kronika działań polskich mediów w tych dniach – podkreśla prof. Olędzki z Uniwersytetu Warszawskiego. – Wszystkie media przez kilkanaście dni poświęciły swoje materiały jednemu człowiekowi. Odzwierciedlały rzeczywistość i kształtowały nas – zauważa medioznawca.

Publikacja jest owocem współpracy instytutów dziennikarstwa czterech uniwersytetów: Warszawskiego i Jagiellońskiego a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. We wrześniu 2007 wspólnie z Fundacją Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową w Warszawie. Wśród zaproszonych wówczas gości znaleźli się m.in. ks. Federico Lombardi oraz Gian Franco Svidercoschi. W dyskusjach panelowych wzięło udział ponad 20 dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Analizy materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć, pogrzeb Jana Pawła II, oczekiwanie na wybór kolejnego papieża, jakie w tym czasie były szeroko obecne na łamach mediów drukowanych i elektronicznych weszły w skład publikacji liczącej 544 stron. Znaleźć w niej można także świadectwa osób z otoczenia Jana Pawła II oraz refleksje nt. fenomenu więzi Papieża-Polaka i ludzi mediów. Do publikacji dołączona została płyta DVD z materiałami filmowymi z kwietnia 2005 przygotowanymi przez TVN i TVN24 oraz Polsat. Ponadto zamieszczono wykaz ponad 7 tys. polskich publikacji prasowych z okresu 23 marca – 14 kwietnia 2005 poświęconych Janowi Pawłowi II.

"Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach", praca zbiorowa pod redakcją Leona Dyczewskiego, Antoniego Lewka, Jerzego Olędzkiego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008

«« | « | 1 | » | »»