Papieskie intencje modlitewne na maj

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w maju 2008 r., aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.

Sprawę tę Benedykt XVI poruszył 15 czerwca 2007 r. na audiencji dla Papieskiej Rady ds. Kultury. Zwrócił uwagę, że „historia Kościoła jest nierozłącznie związana z historią kultury i sztuki”. Spotkanie między wiarą a kulturą dokonuje się codziennie nie tylko w wielkich dziełach literatury, sztuki czy muzyki, ale w życiu i pracy wszystkich ochrzczonych. „Historia miłości każdego chrześcijanina z Bogiem żywym i braćmi” jest „ukrytym dziełem sztuki”. „Dziś bardziej niż kiedykolwiek wzajemne otwarcie między kulturami to szczególny teren dialogu ludzi zaangażowanych w poszukiwanie autentycznego humanizmu, niezależnie od dzielących ich rozbieżności. Również na polu kultury chrześcijaństwo może dać wszystkim potężną moc odnowicielską. Jest nią miłość Boga, która staje się miłością ludzką” – mówił Ojciec Święty na ubiegłorocznym spotkaniu z Papieską Radą ds. Kultury.

Papież zacytował przy tej okazji słowa Jana Pawła II z listu, którym 20 maja 1982 r. ustanowił on tę dykasterię: „Miłość jest jakby wielką siłą ukrytą w sercu kultur. Pobudza je do przezwyciężenia ich nieuniknionej kruchości przez otwarcie się na Tego, który jest ich Źródłem oraz Kresem, i do dania im, gdy otwierają się na Jego łaskę, ubogacającego dopełnienia”.

Ponadto Benedykt XVI poleca intencję misyjną na maj 2008 r. Zachęca do modlitwy, aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.

Temat ten Ojciec Święty podjął na pierwszej tegorocznej audiencji ogólnej 2 stycznia 2008 r. Nawiązał do obchodzonej 1 stycznia uroczystości Bożej Rodzicielki. Zwrócił uwagę, że „Matka Boża” to określenie doskonale wyrażające „misję Maryi w historii zbawienia. Z tytułu «Boża Rodzicielka» wypływają z kolei wszystkie inne tytuły, którymi Kościół oddaje cześć Maryi. Również jedyne i niepowtarzalne miejsce, jakie Maryja zajmuje w społeczności wierzących, wypływa z tego podstawowego powołania, aby być Matką Odkupiciela. Właśnie w tym charakterze Maryja jest również Matką Ciała Mistycznego Chrystusa, którym jest Kościół”.

Papież przypomniał, że „podczas Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 r. Paweł VI nadał Maryi tytuł «Matka Kościoła». Jest Ona również Matką każdego z nas, którzy jesteśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusa. Z krzyża Chrystus powierzył Matkę każdemu swemu uczniowi i równocześnie powierzył każdego swojego ucznia miłości swej Matki. Ewangelista Jan pisze: «I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (J 19, 27). Zatem w szczytowej chwili wypełnienia swej mesjańskiej misji Jezus pozostawia każdemu ze swoich uczniów, jako najcenniejsze dziedzictwo, swą własną Matkę, Dziewicę Maryję. Powierzmy się Jej, aby kierowała naszymi krokami. Niech nam pomoże, abyśmy byli autentycznymi przyjaciółmi Jej Syna oraz odważnymi budowniczymi Jego Królestwa w świecie, Królestwa światła i prawdy” – powiedział Benedykt XVI na pierwszej tegorocznej audiencji ogólnej.

«« | « | 1 | » | »»