Watykan: Chrześcijańsko-muzułmańskie sympozjum o rozumie i wierze

Po zakończeniu audiencji ogólnej Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami Ośrodka Dialogu Międzyreligijnego Islamskiej Organizacji Kultury i Relacji z Iranu.

Wzięli oni udział w sympozjum współorganizowanym przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego. Tematem spotkania była kwestia wiary i rozumu w obu religiach.

W wydanym na zakończenie sympozjum komunikacie wymieniono szereg zbieżności między islamem a chrześcijaństwem. Zaznaczono, że zarówno wiara, jak i rozum są darami Boga. Obie te rzeczywistości nie są agresywne ani nie powinny być angażowane po stronie przemocy, choć niestety czasem ma to miejsce. Te przypadki nie mogą jednak stawiać w wątpliwość ani rozumu, ani wiary – czytamy w dokumencie. Obie strony dialogu uznają potrzebę dalszej współpracy na rzecz wspierania autentycznej religijności i duchowości, ochrony symboli uważanych za święte oraz promowania wartości moralnych.

„Chrześcijanie i muzułmanie powinni opowiedzieć się za tolerancją, akceptacją różnic, a mając świadomość tego co wspólne, powinni za to dziękować Bogu – stwierdza komunikat. – Jedni i drudzy są wezwani do wzajemnego poszanowania, a tym samym powinni potępić szydzenie z religijnych przekonań”. Uczestnicy sympozjum zwracają uwagę, że w mówieniu o religii należy unikać uogólnień ignorujących kontekst historyczny. Nie wolno także dokonywać ocen jedynie w oparciu o oderwane cytaty ze świętych ksiąg obu religii. „Całościowa wizja oraz odpowiednie metody wyjaśniające są konieczne dla właściwego zrozumienia religii” – czytamy w komunikacie.

Następne, siódme już z kolei sympozjum chrześcijańsko-muzułmańskie odbywające się z inicjatywy irańskiego Ośrodka Dialogu Międzyreligijnego Islamskiej Organizacji Kultury i Relacji, zostanie zorganizowane w ciągu dwóch najbliższych lat w Teheranie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama